Verordeningen en andere besluiten van het algemeen en dagelijks bestuur van OZHZ zijn te vinden op www.overheid.nl bij 'Blad gemeenschappelijke regeling' en (voor de geconsolideerde regelingen) bij 'Lokale wet- en regelgeving'.

Agenda en vergaderstukken

AB 22 november 2018
AB 5 juli 2018
AB 7 maart 2018