Verordeningen en andere besluiten van het algemeen en dagelijks bestuur van OZHZ zijn te vinden op www.overheid.nl bij 'Blad gemeenschappelijke regeling' en (voor de geconsolideerde regelingen) bij 'Lokale wet- en regelgeving'.

Oproep Blad Gemeenschappelijke regeling / AB van 23 november 2017 (zipfile)

 

Agenda en bijbehorende stukken eerdere overleggen

Oproep Blad Gemeenschappelijke Regeling / AB van 6 juli 2017 (zipfile) / Terugkoppeling AB 6 juli 2017 (pdf)
Oproep Blad Gemeenschappelijke Regeling / AB van 9 maart 2017 (zipfile)
Oproep Blad Gemeenschappelijke Regeling
/ AB van 24 november 2016 (zipfile)
Oproep Blad Gemeenschappelijke Regeling / AB van 8 juli 2016 (zipfile)
Oproep Blad Gemeenschappelijke Regeling
/ AB van 9 maart 2016 (zipfile)
Oproep Blad Gemeenschappelijke Regeling / AB van 26 november 2015 (zipfile)
Oproep Blad Gemeenschappelijke Regeling / AB van 10 juli 2015 (zipfile)
Oproep Provinciaal blad / AB van 11 maart 2015 (zipfile)