Onze aanpak

Generiek toezicht is opgezet om regiobreed op dezelfde manier om te gaan met veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor onze inwoners.

Informatie- en data-analyse

Vanuit evaluatie en informatie- en data-analyse brengt OZHZ risico’s en de bereidheid tot naleving door de betreffende branches in kaart. Hiermee bepalen we waar en op welke wijze toezicht nodig is.

Inspelen op actualiteiten en inzet nieuwe technieken en mogelijkheden

We kijken continu welke manier van toezicht het beste past. We maken gebruik van nieuwe methoden, technieken en ontwikkelingen. Zoals de inzet van drones bij het controleren van daken. Daarnaast helpt communicatie, informatie en gedragsbeïnvloeding om tot verdere verbetering van bewuste bereidheid tot naleving te komen.

Samenwerking

We werken samen met andere overheden, zoals andere omgevingsdiensten, de provincie de GGD en de veiligheidsregio. Controles doen we regelmatig samen. We delen kennis en ontwikkelingen.

Groeiende aandacht voor milieucriminaliteit

Onze inspecteurs en boa’s pakken met projectmatig enkele vormen van milieucriminaliteit aan, zoals afvalcriminaliteit en fraude met bodem- en grondstromen. Dat is hard nodig, zo bleek uit het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. OZHZ zet zich hiervoor extra in met Generiek Toezicht en met het programma Samen meer grip op milieuschade.

Waar een controle op de propaantank toe kan leiden

Onze inspecteurs controleren regelmatig bedrijven binnen onze regio. Kevin en Olaf controleerden eerder dit jaar een bedrijf op de propaantank. Voor inspecteur Olaf was dit één van zijn eerste controles. Ze leggen uit wat zij tegen kwamen. Lees het verhaal van onze inspecteurs.

Gevaarlijke stoffen bij bouwmarkten en tuincentra; hoe zit het?

Onze inspecteurs controleerden dit jaar de opslag én verkoop van gevaarlijke stoffen bij bouwmarkten en tuincentra. Weten ondernemers aan welke regels zij moeten voldoen? En worden de regels nageleefd? Wat viel ons op tijdens de 42 controles die wij dit uitvoerden? Lees het hele verhaal.

Controles op Zeer Zorgwekkende Stoffen bij drukkerijen

‘Zeer Zorgwekkende Stoffen komen toch alleen bij grote bedrijven voor? In de industrie? ‘Dat is absoluut niet zo, vertelt Sanne. Bijna alle bedrijven in onze regio produceren Zeer Zorgwekkende Stoffen, ook kleine bedrijven. Maar vaak weten zij dit niet. Daarom is ons bezoek zo belangrijk, om die bewustwording te creëren.’ Sanne controleerde dit jaar drukkerijen binnen de regio op ZZS. Lees hier haar verhaal. 

Samen pakken we ondermijning aan

Ondermijning is een onderwerp dat hoog op de agenda staat. Zowel binnen OZHZ als de verschillende gemeenten in onze regio. Wat is ondermijning precies? Denk aan criminelen die normale, legale bedrijven gebruiken voor hun illegale activiteiten. Bijvoorbeeld garages, die naast reparaties ook gestolen auto’s onherkenbaar maken. Hoe pakken we dit binnen onze regio aan? En welke situaties kwamen we in 2023 tegen? Hans en Bob delen hun verhaal.

Lees het verhaal over de aanpak van ondermijning

Het vervolg van strenge controles op rondslingerend plastic bij bedrijven

Ook in 2023 controleerde OZHZ samen met de waterschappen bedrijven binnen de plastic- en kunststof industrie. Deze bedrijven gebruiken vaak kleine plastic korrels als grondstof voor hun producten. De plastic korrels kunnen onbedoeld in het milieu terecht komen, waardoor de omgeving vervuild raakt. Lees het nieuwsbericht hierover. 

Niet alleen bij de bedrijven zélf, ook verder in de keten kan vervuiling met plastic korrels plaatsvinden. Daarom vroegen we tijdens de controles bij deze bedrijven extra informatie op over hoe de keten per bedrijf in elkaar zit.

Inspecteur Marina

Nooit meer werken met ZZS

Zeer zorgwekkende stoffen (ZSS) zijn de gevaarlijkste stoffen voor mens en milieu. Die moeten we dus niet gebruiken, zou je denken. Toch maken veel bedrijven er gebruik van. Waarom? Vaak is het antwoord: gemak. Zo ook in de grafische industrie, ziet Johan den Houter, directeur-eigenaar van Drukkerij Rad uit Dordrecht: “Ik vind dat jammer. Want er zijn gewoon methodes waarbij je minder gevaarlijke stoffen hoeft te gebruiken.” En hij kan het weten. Want Drukkerij RAD werkt al jaren volledig zonder ZZS. Hoe is ze dat gelukt? Lees het hele verhaal.

“Het is ons uiteindelijk gelukt! Zónder ZZS. We gebruiken nu een zeepsop om de drukplaten schoon te maken. De zeep is niet schadelijk voor mensen''

Johan den Houter