Vernieuwde kaarten geluidsbelasting Drechtsteden

Hoeveel geluid is er in een gemeente? Wat is de oorzaak van lawaai? Geluidsbelastingkaarten geven hier inzicht in. Een belangrijk middel om een goede milieukwaliteit te waarborgen. Op zo’n kaart is te zien welke hoeveelheid geluid het spoor, de wegen, vliegvelden en industrie maken in onze leefomgeving. De vernieuwde kaarten zijn nu te bekijken.

Actieplan tegen lawaai in stedelijk gebied

Sommige gemeenten moeten eens in de vijf jaar nieuwe geluidsbelastingkaarten maken. Die verplichting komt voort uit de Europese richtlijn omgevingslawaai. Deze richtlijn geldt alleen voor een verzameling van gemeenten in stedelijk gebied, met meer dan 100.000 inwoners. Dit geldt in onze regio voor Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, waar samen met Rotterdam meer dan 100.000 inwoners wonen. Deze Drechtsteden-gemeenten moeten daarnaast een actieplan maken om het omgevingslawaai te beperken. En waar mogelijk, nog liever het lawaai voorkomen.

Verkeerskundige berekeningen

Wilt u weten hoeveel geluid er is in uw omgeving? De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft dit in kaart gebracht voor vijf Drechtsteden-gemeenten. Het maken van geluidsbelastingkaarten is een specialistische klus met ingewikkelde berekeningen. Onze geluidsexperts gingen ermee aan de slag. De cijfers rollen uit een verkeerskundig rekenmodel, dat rekening houdt met bijvoorbeeld verkeersintensiteit, wegdekverhardingen en rijsnelheden. Wat doet het geluid op de gevel van een woning? Ook daarin geeft een geluidsbelastingkaart inzicht.

Kaarten zijn weer up-to-date

De vijfjaarlijkse update is weer achter de rug. De vernieuwde kaarten laten goed zien welke geluidsbelasting voortkomt uit weg- en railverkeer en industriële activiteiten. Welke maatregelen kan de gemeente overwegen om lawaai terug te dringen? Ook op die vraag geeft de omgevingsdienst antwoord. Denk aan speciaal stil asfalt op wegen in en rond een nieuwe woonwijk.

Bekijk de kaarten