2021 in vogelvlucht

Wat deed OZHZ voor u in dit jaar? Wij delen graag onze cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

In 2021 bestond OZHZ 10 jaar!

Directeur Ronald Visser vertelt: “Ik kijk terug op een jaar waarin we weer enorm hebben geïnvesteerd in onze leefomgeving. Op het gebied van veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, ecologie en klimaat. Het Regieplan 2021 stond bol van initiatieven die bijdragen aan de opgaven van onze gemeenten en de provincie. Voor het eerst in 10 jaar hebben we er daarom voor gekozen om al die nieuwe producten en processen online te bundelen en aan u te presenteren in een online jaarverslagomgeving. Hiermee laten we niet alleen zien wat we het afgelopen jaar concreet voor onze opdrachtgevers hebben gedaan. We nemen u ook mee in de wereld van onze inspecteurs, vergunningverleners, adviseurs en andere medewerkers, die zich dagelijks inzetten voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.”

Ons werk bekijken per opdrachtgever of jaar

Vergunningen

Onze toetsers en vergunningverleners controleren aanvragen en meldingen op het gebied van milieu. Dit doen we voor alle gemeenten en de provincie. In Dordrecht en Alblasserdam verlenen we ook de bouwvergunningen. Daarnaast werken we daar ook mee aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), bijvoorbeeld met het verlenen van vergunningen voor evenementen.

Milieu- & bouwtoezicht

Onze inspecteurs informeren bedrijven over de regels en gaan langs voor controles. Wanneer nodig handhaven we. In alle gemeenten in Zuid-Holland Zuid controleren we op milieuaspecten. In Dordrecht, Alblasserdam en Molenlanden doen we ook het bouwtoezicht.

Regiobrede aanpak met een thematisch toezichtsprogramma

Een regiobreed programma met als motto: waar het er het meest toe doet. Onze inspecteurs controleren branches en activiteiten waar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s hoog zijn of overtredingen vaak voorkomen. Kortom: waar het effect van toezicht het grootst is. Het programma ‘Generiek toezicht’ is opgezet om regiobreed op dezelfde manier om te gaan met veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor onze inwoners.

Bekijk de resultaten van generiek toezicht in 2021

Natuurtoezicht

Wilt u vlakbij een natuurgebied werkzaamheden uitvoeren? Gaat u een oude schuur slopen en komt u vleermuizen tegen? OZHZ informeert hierover. We controleren in de hele provincie Zuid-Holland of iedereen zich aan de Wet natuurbescherming houdt. Wanneer nodig, handhaven we.

Innovatie & ontwikkeling

OZHZ speelt in op strategische veranderopgaven. Denk aan bijvoorbeeld bouwopgaven, duurzame energie en een klimaatbestendige leefomgeving. Door vernieuwing en verandering in producten en diensten dragen wij bij aan de kansen en uitdagingen waar gemeenten en provincie mee te maken hebben.  Van 2019 tot 2021 is dat vormgegeven via het regiobrede regieplan. Daarin staan drie programma’s: Omgevingswet, Informatiegestuurd werken en Opgavegericht werken.

De resultaten van de drie innovatieprogramma's in 2021

Advies

De specialisten van OZHZ staan dagelijks klaar met advies. Wij adviseren gemeenten en de provincie bij vraagstukken in de leefomgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van lucht, bodem, gevaarlijke stoffen, ecologie, energie of circulaire economie. Zo dragen wij bij aan een fijne plek waar u kunt wonen, werken en recreëren.

Bekijk al onze expertises

Onze opdrachtgevers

We adviseren de provincie Zuid-Holland en de tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid: Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Bij welke vraagstukken en onderwerpen we adviseren, hangt af van de vraag vanuit deze gemeenten en provincie.