Ter inzage

B.V. Zeehavenbedrijf Dordrecht

Ontwerpbeschikking: 29 maart 2024

Een revisievergunning Fase 1 voor de Hometerminal en een uitbreiding met de Prins Willem-Alexanderkade

Gemeente

Dordrecht

Locatie

's-Gravendeelsedijk 175, 3316 AS Dordrecht

Categorie

Aanvraag beschikking behandelen Wabo

Download vergunning 6611111_1648721076288_papierenformulier_Geredigeerd 6611111_1685426349516_BL7A_Beoordelingspunten_geluid_M2017070495N002v5.pdf - 6611111_16854263495_Geredigeerd 20220908 Aanvraag omgevingsvergunning milieu ZHD Dordrecht_Geredigeerd 20220908 Toelichting op ingediende aanvullingen_Geredigeerd BL1 Inrichtingstekening 20220907-VO-001C-HOME-PWA-GS-A3_Geredigeerd BL1A Detailtekening Hometerminal A0 20220907_Geredigeerd BL2 Rapportage participatietraject ZHD definitief 28 jan 2022_Geredigeerd BL3 Beschikking verleende vergunning Wet natuurbescherming_Geredigeerd BL6 Euralcodes ZHD Terminals Dordrecht 20220908_geredigeerd BL9 Maatregeltabel ZHD beheersing stofverspreiding 20220907_Geredigeerd BL10 NRB toets aanvraag revesievergunning ZHD Dordrecht 20220321 - Soort Gegevens bodem_Geredigeerd BL11A Pva riolering Hometerminal Dordrecht BG4486WATRP2001221051_F2_Geredigeerd BL12 Toelichting riolering PWA Terminal BG4486-WM-NT-220113-0847_F1_Geredigeerd BL13 Brandveiligheidsplan 20220819_Geredigeerd BL15A Rapportage ZZS Oryx Definitief 1_2_TV_20220329_Geredigeerd BL15B Emissiemetingen ZZS R001 1269839HOW V03-NL TAUW_Geredigeerd BL15C Tool_inventarisatie_ZZS_en_pZZS_in_metaalafvalstromen Oryx_Geredigeerd BL16 Rapportage Energieplan ZHD Stevedores 29921_Geredigeerd BL17 Quickscan flora-fauna PWA 25 mei 2020_Geredigeerd BL17A Actualisatie flora en fauna PWA 221707-001_Geredigeerd BL18 ZHD Acceptatie Procedure ZAP Dordrecht 28 januari 2022_Geredigeerd BL20 IPPC tool toetsing Brefs Zeehavenbedrijf Dordrecht 20220328 - Soort Anders_Geredigeerd BL20 IPPC tool ZHD Dordrecht 20220908_Geredigeerd IN_1411202211320015_HD.pdf - IN_1411202211320015_HD_Geredigeerd IN_2410202211060004_HD.pdf - IN_2410202211060004_HD_Geredigeerd mer-beordeling zhd af bijlage F_Geredigeerd RE_ beoordeling vergunningen up-date_Geredigeerd Toets luchtkwaliteitseisen Wet milieubeheer Zeehavenbedrijf Dordrecht B.V. te Dordrecht_Geredigeerd
 • Ter inzage

  Havenbedrijf Rotterdam

  Kreekweg, Dordrecht

 • Verleend

  BAM Infra Rail B.V.

  Kilkade 45, 3316 BC Dordrecht

 • Verleend

  Ellis Enterprises B.V.

  Wieldrechtseweg 39, 3316 BG Dordrecht

 • Ter inzage

  Tres Invest B.V.

  Max Gootelaan 83, 3311 KK Dordrecht

 • Verleend

  Gebr. St. Nicolaas B.V.

  Bunsenstraat 61, 3316 GC Dordrecht

 • Verleend

  Holland Diervoeders B.V.

  Vogelaarsweg 23, 3313 LL Dordrecht