Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies bij voorbeeld nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken en staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Meer veilige parkeerplekken bij Schenk Tanktransport

Tijdens controles van ons en de veiligheidsregio zagen inspecteurs tankwagens met gevaarlijke stoffen op plekken staan die niet mogen volgens de huidige vergunning. Wij gingen met bedrijf Schenk Tanktransport B.V in gesprek. Wat is er aan de hand?

Toestemming geregeld via de vergunning

Het bedrijf heeft meer parkeermogelijkheden nodig. Zowel voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen als voor vrachtwagens die leeg zijn, maar nog gereinigd moeten worden. Ze vroegen bij ons toestemming en dienden daarvoor bij ons een vergunning in. Wij geven onder voorwaarden toestemming. De ontwerpbeschikking ligt inmiddels bij het bedrijf. Na hun reactie publiceren we deze vergunning.