Natuurvriendelijk isoleren: start landelijke werkwijze voor woningen

Binnen Zuid-Holland hebben we een grote duurzaamheidsambitie. Veel inwoners verduurzamen hun woning. Het is hierbij belangrijk om te beseffen dat onder onze daken en tussen onze muren verschillende beschermde diersoorten kúnnen leven, zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Vaak zonder dat we dit doorhebben. Bij het isoleren van onze woningen kunnen we per ongeluk ook de nesten en verblijfplaatsen van deze beschermde soorten beschadigen. Dat heeft negatieve gevolgen voor deze dieren én de biodiversiteit.

Natuurlijkvriend isoleren: een duurzame aanpak

Om particuliere woningen op een ecologisch verantwoorde manier te verduurzamen, werkt het Rijk momenteel aan een landelijke gedragscode voor natuurlijkvriendelijk isoleren. Werken we volgens deze gedragscode? Dan is er geen omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit nodig voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden wat effect heeft op beschermde soorten. De gedragscode komt in de plaats van de omgevingsvergunning.

We beginnen alvast..

Het duurt nog even voordat we deze gedragscode hebben. Maar het verduurzamen van woningen kán niet wachten. Daarom stemde de Provincie Zuid-Holland samen met de andere provincies in met de landelijke werkwijze natuurvriendelijk isoleren. Dat betekent dat onder voorwaarden al gewerkt mag worden volgens deze natuurvriendelijke werkwijze.

Hoe werkt natuurvriendelijk isoleren?

Maar hoe werkt dat nu precies, natuurvriendelijk isoleren? Bij natuurvriendelijk isoleren zorgt het isolatiebedrijf ervoor dat deze beschermde dieren op een veilige manier uit de woning naar buiten kunnen, maar niet meer terug naar binnen. Dit noemen we het ‘natuurvrij maken’ van de woning en gebeurt minimaal een paar dagen voordat de isolatiewerkzaamheden plaatsvinden. Buiten het broed- en kraamseizoen. Na het natuurvrij maken wordt de woning geïsoleerd op de gebruikelijke manier. Zo blijft er voldoende leefruimte voor deze beschermde dieren, waar de dieren na isolatie terug kunnen komen.

Meer informatie over de landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren is te vinden op: Landelijke aanpak Natuurvriendelijk Isoleren | Nationaal Isolatieprogramma | Home | Volkshuisvesting Nederland

Voor welke woningen?

De aanpak op korte termijn geldt alleen voor particuliere woningen die grondgebonden zijn. Dus eengezinswoningen, maar ook boven- en benedenwoningen of gesplitste woningen tot en met maximaal een vierde verdieping. Dit kan dus gelden voor zeer kleine VvE’s die in gesplitste boven-/benedenwoningen zitten. Geldt deze aanpak voor u en wilt u isoleren? Neem dan contact op met een isolatiebedrijf dat natuurvriendelijk isoleert. U vindt deze op www.natuurvriendelijkisoleren.nl.

Welke woningen niet?

Natuurvriendelijk isoleren geldt niet voor huurwoningen en voor flats, portiekflats en appartementencomplexen. Deze gebouwen zijn populaire verblijfplaatsen voor grote groepen vleermuizen (bijvoorbeeld massawinterverblijven), omdat ze veel en veel grotere plekken hebben waar dieren zich kunnen vestigen. Het isoleren van deze gebouwen zonder ecologisch onderzoek brengt een erg groot ecologisch risico met zich mee.

Soortenmanagementplannen

Voor de lange termijn werkt de provincie samen met gemeenten aan plannen om verschillende soorten te beschermen en om toch werkzaamheden zoals isolatie uit te kunnen voeren. De gemeente laat, in verschillende gebieden, ecologisch onderzoek uitvoeren. In een soortenmanagementplan (afgekort: SMP) wordt aangegeven hoe er rekening met beschermde soorten wordt gehouden. Met een SMP kan de gemeente een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit aanvragen. Zo kan het isolatiewerk plaatsvinden, met bescherming van aanwezige diersoorten. Wilt u weten of uw gemeente al een SMP-omgevingsvergunning heeft? Neem dan contact op met uw gemeente.