NSL

Een belangrijk onderdeel van de Wet Luchtkwaliteit is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat als doel heeft de volksgezondheid te beschermen, noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide. OZHZ heeft de gemeenten van de subregio's Alblasserwaard - Vijfheerenlanden en de Hoeksche Waard ondersteund bij het uitvoeren van het NSL.

Daarnaast ondersteunt OZHZ de gemeenten in de regio bij de uitvoering van de NSL-monitoring, waarin de ontwikkeling van de luchtkwaliteit en de uitvoering van de maatregelen worden gevolgd.

Activiteitenbesluit milieubeheer

De grenswaarden voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer gelden ook voor bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen. Voor specifieke gevallen is het mogelijk om naast de algemene regels uit het Activiteitenbesluit maatwerk of vergunningvoorschriften op te stellen.