Geluid door laden en lossen bij winkels

Veel winkels gaan vroeg open. Zeker supermarkten, die soms om 7:00 uur al hun deuren openen. Ook dan moet er vers brood in de schappen liggen. Vrachtwagens rijden daarom vaak al ver voor 7-en af en aan om hun goederen te lossen. Soms geeft dit geluidsoverlast. Wat doet u als u last heeft? Wat zijn de regels?

Geluid maken mag, maar er zijn wel regels

Laden en lossen geeft altijd geluid. Een heftruck die piept bij het achteruitrijden, een vorkenbord die op straat klapt of rammelende lading die naar binnen wordt gebracht. Is het geluid overdag, tussen 7:00 en 19:00? Dan mag dit, het is toegestaan. Is het geluid buiten deze tijden? Dan zijn er wél maximale geluidsniveaus.

Hoeveel geluid mag ’s avonds en ’s nachts?

In deze situatie zijn verschillende normen van toepassing. Deze maximale geluidsniveaus zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit, vanaf artikel 2.17 leest u hier meer over.

Overlast? Dit kunt u doen

Vervelend dat u last heeft. Is er veel herrie, is het geluid vaak en hard? Is het buiten 7:00 en 19:00 uur? Of denkt u dat er meer geluid wordt gemaakt dan mag?

Dit kunt u doen:

  1. Vaak helpt het als u zelf de winkeleigenaar benadert. Zij hebben niet altijd door dat ze overlast veroorzaken en willen graag rekening houden met hun omgeving. De eigenaar kan dan zelf goede afspraken maken met de leveranciers.
  2. Blijft de overlast? Doe een melding. Vindt het laden en lossen plaats op het terrein van de winkel? Dan belt u OZHZ of vult u ons meldformulier in. Vindt het plaats op de openbare weg? Dan valt het onder andere regelgeving. OZHZ kan dan niets voor u betekenen. U kunt het beste uw gemeente of de politie bellen.

Wat kan OZHZ doen?

Als we meldingen krijgen van overlast door laden en lossen, gaan wij in gesprek met de veroorzaker. We leggen de regels uit en bespreken welke maatregelen mogelijk zijn. Als de overlast vaker voorkomt, doen onze geluidspecialisten meestal metingen. Daarmee bepalen we of er daadwerkelijk sprake is van een overtreding. Kortom: wordt meer geluid gemaakt dan mag? Bij een overtreding moet de supermarkt verplicht maatregelen nemen. Onze inspecteurs zien daar ook op toe.