Evenement, horeca of feestje: wat mag wel en wat mag niet?

Voor het organiseren van een evenement is vaak een vergunning nodig. Onze vergunningverleners bespreken met de ondernemers/organisatoren de risico’s en gaan nauwgezet na wat wel en niet mogelijk is. Dat gaat ook over geluid: hoe hard mag het geluid en zijn er beperkingen in met name de avond- of nachturen?

Zo hard mag de muziek

Hoe hard de muziek mag, is per gemeente geregeld in het omgevingsplan. Met de ingang van de Omgevingswet kan het aantal decibel dus per gemeente verschillen. Raadpleeg daarom het omgevingsplan van uw gemeente. Geeft u als (horeca-)ondernemer of sportvereniging een feestje? En heeft u daarvoor een ontheffing via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)? Dan mag de muziek harder.

Na vergunningverlening zijn wij nog niet klaar. Voorafgaand aan het evenement gaan we vaak langs om het geluidsniveau af te regelen. Onze inspecteurs gaan ook langs voor controles en na afloop worden de meeste evenementen geëvalueerd. Dit alles doen we in nauw overleg met de organisatoren. Als er iets mis is, kan het vaak gelijk al (deels) aangepast worden. Overlast is zo snel aan te pakken.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Zo voorkomt u geluidsoverlast

Muziek veroorzaakt sneller overlast dan gewoon geluid. Daarom geldt er voor muziekgeluid een correctie bij een geluidsmeting. Zo wordt er een toeslag van 10 decibel opgeteld bij het meetresultaat. Daardoor vindt er bij muziekgeluid sneller een overschrijding van de geluidsnormen plaats.

Een aantal eenvoudige maatregelen die u zelf kunt nemen:

  • Zet uw muziekinstallatie niet te hard
  • Houd ramen en deuren gesloten
  • Speel geen muziek af in de buitenlucht

Hoe meet u het volume? Een handige vuistregel

Hoe kunt u als ondernemer/organisator nu zelf inschatten of de muziek niet te hard staat? Een vuistregel hiervoor is: als de muziek bij de dichtstbijzijnde woning te horen is, dan staat de muziek zeker te hard. Zowel in de avond- als in de nachtperiode. Hetzelfde geldt voor het muziekgeluid dat binnen in een naastgelegen woning te horen is. Bij het handhaven van geluidsvoorschriften meten we namelijk ook in of nabij de dichtstbijzijnde woning.

Wat als de muziek toch te hard staat?

Meestal wordt eerst verzocht om het geluidsniveau zoveel als mogelijk te verlagen. Gebeurt dat niet of onvoldoende, dan treden wij handhavend op. Wij kunnen een last onder dwangsom en/of een boete geven. Dit is afhankelijk van uw situatie. Hoe hard heeft u bijvoorbeeld de muziek staan? Bent u vaker in overtreding geweest?

Geeft u zelf een feestje? Bijvoorbeeld thuis, in de tuin of in het clubhuis van de vereniging?

Vraag dan op tijd een APV-ontheffing aan. Met deze ontheffing mag de muziek harder dan anders. Het is per gemeente verschillend of en hoe vaak u een ontheffing per jaar kunt aanvragen. Let er op dat u op tijd een ontheffing aanvraagt. Het regelen van de ontheffing kost namelijk een aantal weken. Een ontheffing vraagt u aan via uw gemeente.

Omwonenden melden geluidsoverlast

Via onze milieutelefoon en website kunnen omwonenden geluidsoverlast melden. Onze wachtdienstmedewerkers gaan vaak al direct aan de slag en kijken waar de overlast vandaan komt. Via een geluidsmeting meten we of het geluid te hard staat.

Meld geluidsoverlast