Minder verkeerslawaai in woningen

Woont u vlakbij een drukke weg? Dan kunt u last hebben van het lawaai dat het verkeer maakt. Met maatregelen kan dit minder worden. Bijvoorbeeld door geluidsschermen of stiller asfalt. In sommige gevallen biedt de gemeente ook aan om uw woning beter te isoleren tegen het geluid. OZHZ verzorgt zulke trajecten. Komt u hiervoor in aanmerking? Dan ontvangt u een brief met daarin een aanbod om deel te nemen aan een onderzoek.

Mocht uw woning in aanmerking komen voor gevelinsolatie?

Dan kan dit betekenen dat u bijvoorbeeld dubbelglas of  speciale ventilatieroosters krijgt. Dit dempt het geluid van buiten. Vooraf wordt wel eerst onderzoek gedaan om te kijken of u daadwerkelijk in aanmerking komt. De gemeente vergoedt dan deze isolatie. Het kan zijn dat u toch kosten krijgt. Bijvoorbeeld als u zelf speciale wensen heeft bij het isoleren of als u zelf lang geen onderhoud heeft gedaan. Meedoen aan een geluidsanering is niet verplicht, wel is het aanbod om dit op kosten van de gemeente te doen eenmalig.

Wilt u controleren of uw huis in aanmerking komen voor gevelisolatie op kosten van de gemeente? Kijk dan of uw woning op de saneringslijst van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat staat. Het gaat hierbij om woningen die al bij de inwerkingtreding van de oude Wet geluidhinder een verhoogde geluidbelasting ondervonden, vanwege wegverkeerslawaai.

Verschillende maatregelen mogelijk

Om verkeerslawaai tegen te gaan zijn er verschillende maatregelen mogelijk. Denk aan bronmaatregelen (zoals geluidsarm asfalt), overdrachtsmaatregelen (zoals schermen en aarden wallen; zij zorgen dat het geluid ‘minder ver’ komt) of gevelmaatregelen (zoals dubbelglas, dakisolatie etc.). Wij coördineren en begeleiden de geluidsanering namens de gemeenten.