Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies bij voorbeeld nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken en staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Bestemmingsplan geluidszone; hoeveel geluid is toegestaan op een industrieterrein?

Op een gezoneerd industrieterrein (terrein dat is opgedeeld in zones) mogen bedrijven zitten die wat meer geluid maken. Rondom het industrieterrein ligt namelijk een geluidszone die als ‘geluidsruimte’ voor het totale industrieterrein geldt. Deze geluidsruimte wordt beheerd door de zonebeheerder. Die kijkt hoeveel geluid er geproduceerd wordt én hoeveel is toegestaan.

Wonen binnen een geluidszone
Het is soms mogelijk om binnen zo’n geluidzone te wonen, ondanks dat er wat meer geluid aanwezig is. Voor nieuwe en bestaande woningen binnen een geluidszone wordt extra aandacht besteed aan de geluidbelasting. Het woon- en leefklimaat moet namelijk goed zijn. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat gevels beter geïsoleerd moeten worden of dat de tuin aan de kant ligt waar het wat stiller is.

Geluidszone industrieterrein Langs de Lek
De geluidszones worden vastgelegd in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan geluidszone voor industrieterrein Langs de Lek is afgelopen jaar vastgesteld. Zo is voor iedereen duidelijk waar geluid gemaakt mag worden en in welk gebied extra aandacht wordt besteed aan het woon- en leefklimaat. Bijvoorbeeld door rekening te houden met grote lawaaimakers.