Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies bij voorbeeld nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken en staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Mini duurzame bedrijvenroute in Hendrik-Ido-Ambacht

In september 2023 vond de vierde duurzame bedrijvenroute in Hendrik-Ido-Ambacht plaats. Een actie uit het Actieplan Lokale Economie 2023-2026 van de gemeente. Ruim 30 geïnteresseerden namen een kijkje bij het circulaire pand van Bouwbedrijf en schildersbedrijf Rietveld.

Verduurzaming en vergroening bedrijfspanden
De eigenaren van het pand vertelden over de geschiedenis van het bedrijf en het bouwproces van zowel hun woningen als bedrijfspand. Een collega van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) informeerde de aanwezigen over de mogelijkheden op het gebied van verduurzaming en vergroening van bedrijfspanden en – parken.

Klimaatvriendelijke bedrijfstuin en plannen Antoniapolder
De eigenaar van Sharp Projects lichtte zijn plannen toe voor het aanleggen van een klimaatvriendelijke bedrijfstuin en welke subsidie daarvoor nodig is. De VAO vertelde over de ambitieuze plannen tot het delen van energie en netcongestie bij Antoniapolder.

Uniek bedrijvenpark
Tijdens een wandeling door het bedrijvenpark vertelden projectleider Riny Verhoef samen met collega Fransje Weenink over alle ins en outs met betrekking tot dit unieke terrein.

Tot slot werd Oudemaas B.V. verrast door wethouder Ralph Lafleur met een energie/circulaire scan ter waarde van 1000 euro. Deze scan werd onder de genodigden verloot. Al met al een enerverende dag!

Belangrijke werkafspraken over de Omgevingswet

Met de omgevingswet verandert er veel. Dat heeft invloed op onze samenwerking met de provincie en de gemeenten in onze regio. Om de omgevingswet goed uit te voeren, zijn onder andere uitvoeringsafspraken tussen OZHZ en opdrachtgevers van belang.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een document en donderdag 30 november overhandigd aan ons Algemeen Bestuur. In het document staan afspraken over de Omgevingswet: onderwerpen die veranderen of nieuw zijn. Denk aan participatie, omgevingstafels en vergunningverlening.

De afspraken kan je zien als gereedschap waarmee we aan de slag gaan. Daarom kreeg ieder lid van het AB een Omgevingswet-gereedschapskist. Deze is nog niet helemaal gevuld, maar de eerste stap is gezet. De komende tijd zullen we samen de gereedschapskist blijven vullen.

Werken aan een klimaatadaptieve én waterrobuuste regio

Vanuit het Nationaal Deltaprogramma (DPRA) werken gemeenten, provincies, waterschappen en andere samenwerkingspartners aan klimaatadaptatie. Landelijk zijn er 7 ambities vastgesteld:

– Kwetsbaarheid in beeld brengen
– Wat zijn de risico’s? En een strategie opstellen
– Een uitvoeringsagenda opstellen
– Kansen benutten om te koppelen aan andere grote opgaven (zoals nieuwbouw, groot onderhoud aan gebouwen en de energietransitie)
– Stimuleren en begeleiden
– Regelen en borgen
– Handelen bij calamiteiten

Vanuit deze 7 ambities werken we aan thema’s als wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Deze thema’s hangen nauw samen met bodemverzakking en biodiversiteit.