Elektronisch afval: hoe gaan we er beter mee om?

Een afgedankte koelkast, telefoon of föhn: het is allemaal e-waste. Belangrijk om het goed te hergebruiken of te verwerken. Maar helaas gaat hier veel mis. Het apparaat gaat in het restafval, er komen schadelijke stoffen vrij bij het verkeerd verwerken van onderdelen of het apparaat gaat illegaal naar landen in Afrika. OZHZ bracht de hele keten van e-waste in kaart en sloot zich aan bij een landelijke samenwerking. Ook gingen we samen met gemeenten en de Inspectie voor Leefomgeving & Transport op controle. Wat moet veranderen?

Delen?

Alles waar een batterij in zit, of een snoer aan hangt, valt onder e-waste. OZHZ-inspecteurs maakten afgelopen jaar inzichtelijk hoe de keten van dit afval eruit ziet. Bij ketentoezicht kijken we niet naar een individueel bedrijf, maar naar alle spelers in de keten van een afvalstroom.

Recycling de beste uitkomst

Het is uiteraard belangrijk om elektronisch afval of de grondstoffen daaruit zoveel als mogelijk te recyclen. Er zijn best wel wat regels daarvoor. Je mag niet zomaar een apparaat uit elkaar halen. Of van twee kapotte apparaten weer één werkend apparaat maken. Als je dit verkeerd doet, kan tijdens de verwerking schadelijke stoffen vrijkomen. Ook de export naar Afrika is een probleem. Het recyclen van de apparaten kan daar niet op een juiste, gezonde manier. Uiteindelijk komt alles in het milieu terecht.

Bij ketentoezicht kijken we naar meerdere bedrijven

OZHZ bekeek wie allemaal een rol speelt in de keten. Van inwoner die van een oud apparaat af wil tot aan de exporteur naar Afrika. We zoeken de risicovolle momenten in de keten op: daar waar eventueel overtredingen plaatsvinden. Door de rollen, belangen en risico’s in samenhang te bekijken, sporen we overtredingen sneller op. Daarnaast hebben we met behulp van slimme data-analyse meer kennis van welke bedrijven in onze regio actief zijn op het gebied van inzamelen en be- of verwerken van elektronisch afval.

Samen staan we sterk(er)

Bij dit alles werken we nauw samen met onze ketenpartners binnen en buiten de regio. Ook zijn we inmiddels aangesloten bij een landelijke samenwerking: de Taskforce AEEA. AEEA staat voor ‘afgedankte elektronica en elektronische apparatuur’. Deze Taskforce bestaat uit 14 omgevingsdiensten, de Landelijke Eenheid van de Politie, het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Een praktijkvoorbeeld: op controle met ILT

Afgelopen jaar bezochten onze inspecteurs samen met gemeenten en ILT een aantal bedrijven die elektronisch afval inzamelen, bewerken of verwerken. Voldoen zij aan de regels voor inzameling, hoogwaardige verwerking en recycling?

Niet altijd. Zo constateerden onze inspecteurs dat een metaalhandel e-waste bewerkte zonder dat het bedrijf beschikte over het juiste certificaat. Vervolgens verkocht het bedrijf e-waste aan een andere, niet gecertificeerde, metaalhandel. Dit bedrijf ligt niet in onze regio waardoor deze zaak is overgedragen aan een andere omgevingsdienst. Zij zullen een controle bij dit bedrijf uitvoeren.

Ook wezen we een metaalhandel op de nieuwe wetgeving. Het bedrijf accepteerde namelijk loodaccu’s die onder de nieuwe wetgeving gemeld moeten worden. Hierop heeft het bedrijf een verwerkingsnummer aangevraagd bij het LMA.

Een andere bevinding was dat we tijdens een controle een oude wasmachine op een afvalhoop zagen liggen. De ondernemer verklaarde dat hij deze wasmachine plet en daarna op ‘de juiste wijze’ afvoert. Deze handeling valt alleen ook onder het bewerkten van e-waste en is niet toegestaan zonder certificaat. De ondernemer is hierop aangeschreven door zowel ILT als OZHZ.

Meer aandacht

Komende tijd gaat de aandacht voor het goed hergebruiken en afvoeren van elektronisch afval alleen maar toenemen. Belangrijk! Bent u ondernemer en heeft u hier vragen over? Stel ze gerust. Bel of mail ons en vraag naar de afdeling Inspectie.

Zelf een oud apparaat dat u kwijt wilt? Zo doet u dat op de goede manier