Als bedrijf aan de slag met circulaire economie

U wilt minder grondstoffen gebruiken en minder afval. Of u wilt misschien wel van uw afval weer grondstoffen maken. Dat is waar het om draait bij circulaire economie. Om dit te realiseren, denken wij graag met u mee over hoe dit op een goede manier mogelijk te maken. U heeft te maken met verschillende wetgeving. Daarnaast zijn er allerlei initiatieven die u kunnen helpen.

Het grondstoffenakkoord: gebruik minder primaire grondstoffen

Rijksoverheid werkt ook mee aan een circulair Nederland. Het doel is namelijk om in 2050 een circulaire economie opgebouwd te hebben. Om dit te realiseren is het grondstoffenakkoord opgesteld. Het grondstoffenakkoord is een intentieakkoord, dat de basis vormt voor de transitieagenda’s, die zijn opgesteld. Ondertekenaars van dit akkoord spreken af dat ze minder primaire grondstoffen gaan gebruiken. Wilt u hier ook aan meewerken? Onderteken dan zelf het grondstoffenakkoord.

Circulaire economie integreren in bedrijfsprocessen

Er zijn verschillende mogelijkheden om circulaire economie te integreren in uw bedrijfsprocessen. Van het verminderen van verpakkingen tot hergebruik van reststromen binnen of buiten het bedrijf. Ook zijn er subsidies en aanbestedingen gericht op hergebruik beschikbaar om te werken aan circulaire economie binnen uw bedrijfsprocessen. Bent u op zoek naar een subsidie? Bekijk dan via de subsidiewijzer welke regeling of subsidie u kunt aanvragen.

Wij denken graag met u mee

Rondom afval en circulaire economie is veel wetgeving. Wij stimuleren graag de circulaire economie en denken met u mee met (innovatieve) ideeën om circulaire economie in uw bedrijfsprocessen toe te passen. Samen met u bekijken we de mogelijkheden qua wet- en regelgeving, en we kijken onder welke voorwaarden we stappen naar circulaire bedrijfsprocessen kunnen faciliteren. Wilt u hiermee aan de slag? Vraag bij ons na wat de mogelijkheden zijn.

Benieuwd welke kansen er liggen voor circulaire economie op bedrijventerreinen?

Bedrijventerreinen vormen een belangrijke bron van reststromen die momenteel nog niet hoogwaardig (her)gebruikt worden. Hier meer over weten?

Lees hier meer