Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies bij voorbeeld nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken en staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Hoe scoren bedrijventerreinen in Dordrecht op duurzaamheidsthema's?

Maar liefst 23 bedrijventerreinen bevinden zich in Dordrecht. Hoe scoren zij op duurzaamheidsthema’s? Waar zien wij mogelijkheden om energie te besparen en welke bedrijven krijgen prioriteit? Dát onderzocht OZHZ. We zijn in gesprek met de gemeente om te kijken welke kansen er liggen om te verduurzamen én hoe we dat aanpakken.

Onderzoek naar mogelijkheden om energie te besparen

De bedrijventerreinen in Dordrecht onderzochten we op verschillende thema’s. We bestudeerden bronnen en openbare data om een vergelijking mogelijk te maken. We keken naar het energieverbruik, of daken geschikt zijn voor zonnepanelen en of er netcongestie is (of gaat komen). Maar ook welke branches vertegenwoordigd zijn. We ontdekten dat op veel terreinen bedrijfspanden staan uit de periode 1920 tot 1980. Daar zien we bijvoorbeeld mogelijkheden om extra te isoleren.

Hoe ziet zo’n aanpak er dan uit?

We stelden voor om eerst één van de kleinere bedrijventerreinen aan te pakken. Dat kan door bijvoorbeeld het collectief inkopen van zonnepanelen of het uitvoeren van een energiescan. Maar ook door in gesprek te gaan met de ondernemer en te vragen waar zij hulp bij nodig hebben. Een ‘kijkje in de keuken van’ een ondernemer die al veel ervaring heeft met energiebesparing, kan ook waardevol zijn.

In gesprek met de gemeente

De inventarisatie van bedrijventerreinen doen we in opdracht van de gemeente en valt binnen de e-agenda. Dat is het regionale uitvoeringsprogramma in Zuid-Holland Zuid, gericht op energiebesparing bij bedrijven en instellingen. Op dit moment spreken we met de gemeente over welke aanpak het beste past en welke terreinen prioriteit krijgen.

Uitvoeringsagenda 2022 - 2024

Vanuit de uitvoeringsagenda die we samen opstelden, werken we aan verschillende thema’s. Zo is in 2023 een kaart met potentiële vergroening opgesteld, zijn 3-30-300 kaarten verder geïmplementeerd én stelden we een regionale communicatiekalender klimaatadaptatie op.

Ook inventariseerden we de hitte-menukaart. Met deze menukaart ontwikkelen we samen met gemeenten en betrokken partners een hitteprogramma.