Integraal aanpakken van ondermijning

Wanneer criminelen gebruik maken van legale bedrijven en diensten voor hun illegale activiteiten, dan spreken we over ondermijning. En dat is een serieus probleem, omdat het de veiligheid en leefbaarheid van onze omgeving raakt. Maar hoe krijg je goed zicht op deze criminele activiteiten? En waar vinden ze plaats? Een integrale aanpak helpt bij het signaleren, onderzoeken en bestrijden van ondermijning.

Inzicht in blinde vlekken

Voor de aanpak van ondermijning werkt OZHZ met verschillende handhavingspartners samen. We zitten bijvoorbeeld om tafel met politie, gemeente, de Sociale Dienst en het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT). Deze samenwerking geeft ons inzicht in blinde vlekken en illegale activiteiten. Door gebruik te maken van elkaars kennis en expertise zijn er meer kansen om ondermijning aan te pakken.

Bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit is een integrale samenwerking van essentieel belang. Door samen te werken kunnen we bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving inzetten. Op deze manier versterken we elkaar bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Monique, projectleider ondermijning

Integrale controles

In 2021 hebben wij meegewerkt aan diverse integrale controles om ondermijning gezamenlijk aan te pakken:

  • Zo hebben onze inspecteurs deelgenomen aan een schouworde waar risico-locaties in kaart zijn gebracht en er gekeken is naar locaties die niet goed inzichtelijk zijn voor toezicht en handhaving
  • Op verzoek van een gemeente is een bedrijventerrein geïnventariseerd en gecontroleerd op onder andere de hoeveelheid bewakingscamera’s op de panden en de ligging van het terrein ten opzichte van de uitvalswegen
  • Ook werkten we mee aan een integrale controle waarbij onze handhavingspartners malafide huurders opspoorden. Door oplettendheid van één van onze inspecteurs is een hennepkwekerij aangetroffen
  • Bij een andere integrale controle werd Qat aangetroffen. Qat is een plantaardig product met een stimulerende werking en is bij wet verboden
  • Tot slot vonden we een grote hoeveelheid koudemiddelen met een waarde van €150.000,- bij een garagebedrijf
Elektra – ondermijning
Wietplantage – ondermijning
qat

De aanpak van ondermijning in 2022

Vanwege de resultaten van onze controles en de vraag vanuit de handhavingspartners, zullen we ook in 2022 blijven inzetten op ondermijning. We houden de automotive branche goed in de gaten. En richten ons ook op opslagruimtes die worden verhuurd, zoals garageboxen en de zogenaamde ‘shurgards’. Het is vaak onduidelijk waarvoor de opslaglocaties worden gebruikt. Maar vanwege hun ligging op een industrieterrein zijn deze opslagruimtes aantrekkelijk voor criminele activiteiten.