De rugstreeppad: onschuldig dier of lastpak?

De rugstreeppad lijkt een onschuldige pad. Maar dit beestje heeft toch meer macht dan je zou denken! De rugstreeppad is namelijk een beschermde diersoort. En dat zorgt ervoor dat soms hele bouwwerkzaamheden stil worden gelegd om de pad en zijn leefgebied te beschermen. Zo ook bij de bouw van nieuwbouwwijk Westmade Noord in Monster. “Na meerdere meldingen hebben we onderzoek gedaan en hebben we uiteindelijk rugstreeppadden aangetroffen”, aldus Eva Schonck, toezichthouder Wet natuurbescherming.

Natuur versus bouwen

De aannemer moet nu eerst een ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Tot die tijd mag er niet verder gebouwd worden. Anders wordt het leefgebied van de pad verstoord. Eva: “Zoiets is natuurlijk heel vervelend, want daardoor loopt de bouw vertraging op. Dat is voor mensen die een huis hebben gekocht nooit leuk. En voor projectontwikkelaars natuurlijk ook niet. Toch kunnen we helaas niet anders. De rugstreeppad wordt in heel Europa beschermd, omdat de soort de afgelopen jaren in aantallen is afgenomen. Dit komt door bijvoorbeeld verdroging van de natuur en de versnippering van gebieden, maar er zijn nog veel meer oorzaken.”

Wij controleren of iedereen zich aan de Wet natuurbescherming houdt. Dat is niet altijd leuk, bijvoorbeeld als het betekent dat de bouw van een woonwijk moet worden stilgelegd.

Wet natuurbescherming: voor dieren en planten

Niet alleen de rugstreeppad is beschermd. Zo zijn er nog veel meer dieren en zelfs beschermde planten. “In Nederland hebben we veel beschermde dieren. Bijvoorbeeld vleermuizen, kerkuilen, maar ook de huismus die iedereen wel kent! Naast dieren zijn er ook bepaalde plantensoorten, zoals bijvoorbeeld de Glad biggenkruid, beschermd. Dit is allemaal geregeld in de zogenoemde Wet natuurbescherming”, legt Eva uit.

Steeds minder ruimte voor de natuur

“Wij als toezichthouders controleren of iedereen zich houdt aan de Wet natuurbescherming. Dat is niet altijd leuk, bijvoorbeeld als het betekent dat de bouw van een woonwijk moet worden stilgelegd. Maar het is wel heel belangrijk. Zo beschermen we de natuur”, sluit Eva af.

Gaat u zelf (ver)bouwen of slopen?

Bekijk de tips over hoe u omgaat met beschermde dier- en plantensoorten. Hier vindt u ook de soortenbeschermingskaart. Op deze kaart ziet u waar ontheffingen voor beschermde dieren- en plantensoorten zijn afgegeven door de Omgevingsdienst Haaglanden op grond van de Wet natuurbescherming. Zo ziet u welke ontheffingen er in uw omgeving al zijn en krijgt u een beeld van wat voor beschermde dier- en/of plantensoorten in uw omgeving kunnen voorkomen.

OZHZ houdt toezicht op de Wet natuurbescherming in heel de provincie Zuid-Holland. Dit doen we namens de provincie.