Het Rijk, de provincie en gemeenten hebben meerdere taken op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. OZHZ werkt op verschillende manieren samen met de gemeenten en de provincie om een duurzame leefomgeving voor inwoners en bedrijven te creëren.

Energiebesparing bij bedrijven

De omgevingsdienst is namens de gemeenten en de provincie vergunningverlener, toezichthouder en handhaver op het gebied van energiebesparing bij bedrijven. Er zijn een aantal wettelijke regelingen en verplichtingen waaraan bedrijven moeten voldoen. De belangrijkste zijn de Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit), de European Energy-Efficiency Directive (EED) en het Bouwbesluit. Ook zijn er nog energieconvenanten zoals de Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie (MJA3). De omgevingsdienst houdt hier toezicht op en werkt daarnaast samen met verschillende maatschappelijke initiatieven om energiebesparing bij bedrijven te stimuleren. Meer informatie hierover leest u hier.

Energiebesparing voor bewoners

Daarnaast helpt de omgevingsdienst de gemeenten bij het ondersteunen van woningeigenaren met het verduurzamen van hun eigen huis. Belangrijk hulpmiddel daarbij is het digitale Energieloket van de regio's Hoeksche Waard, Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Wilt u meer weten over het Energieloket dan kunt u hier terecht.

Duurzame energie

De omgevingsdienst adviseert gemeenten en provincie ook over de ruimtelijke (milieu-)effecten van de benodigde energietransitie. Denk bijvoorbeeld aan de effecten van windmolens of bodemenergie op de omgeving.

Contactgegevens

Uw vragen of opmerkingen rond het onderwerp energie kunt u mailen naar energie@ozhz.nl. Officiële aanvragen of documenten, zoals uitvoeringsplannen of EED verslagen, dient u in via algemeen@ozhz.nl.