Bouwen & renoveren

Bouwt u een huis of kantoor? Of doet u een renovatie? Dat is het beste moment om aan de slag te gaan met energiebesparing, vaak loont het ook om te investeren in zelf energie opwekken. Of houd er in ieder geval rekening mee dat het op een later moment kan, door bijvoorbeeld uw dak alvast klaar te maken voor zonnepanelen. In de wet staan ook een aantal verplichtingen waar u rekening mee moet houden.

Onze inspecteurs controleren ook regelmatig of bij de bouw en renovatie van woningen, kantoren of bij bedrijven goed wordt omgegaan met de regels. Het kan dus zijn dat we elkaar dan tegenkomen.

Besluit bouwwerken leefomgeving: energiezuinigheid bij nieuwbouw of renovatie

Bij nieuwbouw en renovatie gelden eisen wat betreft energie, bijvoorbeeld over de ventilatie, isolatiewaarde en luchtdichtheid.

Gaat u een huis bouwen of renoveren?

Kijk vooraf welke eisen gelden. Vaak is toestemming nodig. Check of een vergunning nodig is voor (ver)bouwen. Het aanvragen van een vergunning gaat via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Wij toetsen onder andere of uw bouwaanvraag voldoet aan de energieprestatienormen (EPC-normen). Vanaf 2020 gaan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) gelden.

MilieuPrestatieGebouwen voor kantoorgebouwen

Daarnaast geldt sinds 2018 voor nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen groter dan 100 m2 de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG), die ingaat om de duurzaamheid van de gebruikte materialen.

Energielabelverplicht voor kantoorgebouwen

Voor kantoorgebouwen is vanaf 2023 de energielabelverplichting van kracht. Een kantoor moet minimaal energielabel C hebben. Heeft u een kantoorpand? Doe de Energiebesparingsverkenner voor kantoren. Of lees hier meer informatie.