Verleend

HVC Grondstoffen N.V.

Locatie

Baanhoekweg 10-12, 3313 LA Dordrecht

Actuele informatie

“Definitief besluitdatum: 29 oktober 2021”

Milieuneutrale verandering bestaande uit het herverdelen van de vergunde afvalstromen qua doorzet en opslagcapaciteit, waarbij de totale hoeveelheid afvalstoffen ongewijzigd blijft.