Hoeveel vogels heeft u in uw achtertuin? Tips voor een goede leefomgeving voor vogels

Aankomend weekend is de Nationale Tuinvogeltelling. Telt u mee? Dankzij de vogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. En met die informatie kan Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland vogels nog beter helpen en beschermen. Benieuwd hoe u een fijne leefomgeving voor vogels kunt maken? Of wat u kunt doen als u werkzaamheden heeft, maar schade aan dieren wilt voorkomen? Wij hebben een aantal tips!

Tips voor een betere leefomgeving

  • Vogels kunt u helpen door het aanplanten van bomen en struiken die al van nature in het gebied voorkomen (inheems). Ook het aanplanten/zaaien van bloemen draagt bij aan een beter leefgebied voor vogels. Het trekt insecten aan voor de insectenetende vogels en levert zaden op voor de zaadetende vogels.
  • Maak aantrekkelijke broed- of verblijfplaatsen, bijvoorbeeld takkenhopen of nestkasten.

Tips bij werkzaamheden

Gaat u bouwen of slopen? Of gaat u verbouwen (bijvoorbeeld isoleren of renoveren)? Dan moet u altijd eerst onderzoeken of u te maken heeft met beschermde dieren of planten op uw locatie en of u een ontheffing nodig heeft. Met onderstaande tips voorkomt u schade aan beschermde dier- en plantensoorten tijdens uw werkzaamheden.

  • Voer geen werkzaamheden uit tijdens het broedseizoen of de kraamperiode van de dieren. Deze periode kan per vogel verschillen. De kraamperiode bij vleermuizen is bijvoorbeeld van ongeveer mei tot en met augustus.
  • Neem vooraf maatregelen om te voorkomen dat vogels binnen het gebied gaan broeden waar u (ver)bouw- of sloopplannen heeft. Zoals bijvoorbeeld het weghalen van oude nesten of het (terug)snoeien van beplanting.
  • Maak nestplaatsen buiten het broedseizoen ongeschikt voordat u gaat slopen. Denk aan het afsluiten of het verwijderen van nesten. Hiervoor moet u wel een ontheffing hebben.
  • Bied andere verblijfplaatsen aan. Bijvoorbeeld nestkasten of vleermuiskasten. Op deze manier voorkomt u dat vogels in, op of rondom gebouwen gaan zitten waar u werkzaamheden wil doen.

Lees meer over hoe u om kunt gaan met (beschermde) dier- en plantensoorten tijdens werkzaamheden.