Flamingo's Grevelingen graag geziene gast

Lopend langs de dijk van Battenoord geven de “roze zuurstokken”, de flamingo’s, toch weer een fascinerend plaatje. Boa’s van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) Staatsbosbeheer en de politie controleren regelmatig of nieuwsgierige bewonderaars en enthousiaste fotografen niet te dichtbij komen.

Ergens van horen zeggen weet je dat de flamingo’s voorkomen in Nederland. Maar als je ze dan echt spot vanaf de dijk in Battenoord is het toch wel magisch. De flamingo’s vinden het goed vertoeven in de Grevelingen en zoeken fanatiek naar kreeftjes, garnalen en kleine visjes.

De winter net zo belangrijk

Nu de  coronamaatregelen van kracht zijn wandelen meer mensen in de natuur. Er is zoveel moois te ontdekken in Nederland! We zien wel dat recreanten vaak te weinig weten over wat belangrijk is.

De meeste recreanten weten vaak wel iets over het broedseizoen en de bescherming van nesten, jonge vogels en rust in de gebieden in de zomer maar het winterseizoen is net zo belangrijk.

Boa Laura

De winter is zo belangrijk vanwege de vogeltrek, op dit moment in volle gang. Veel vogels trekken naar het Zuiden om daar te overwinteren. Ook trekken veel vogelsoorten vanuit Scandinavië naar ons land om te overwinteren. Ze zakken als het ware met de vorstgrens mee naar het zuiden.

Bij een verstoring door recreanten vluchten de vogels weg, dat kost veel energie. Dat is juist waar vogels spaarzaam mee om moeten gaan in de kou. Dan hebben ze genoeg reserves om in de lente weer terug te vliegen naar het Noorden.

Bonte verzameling van vogels

De Grevelingen staat ook bekend als overwinteringsgebied van de Smient, Wilde eend, Wintertaling, Pijlstaart, Middelste zaagbek, Brilduiker, de Grauwe-, Brand-, Kol- en Rotgans, de Scholeksters, Kluut, Zilver- en Goudplevier, Wulp, Bonte Strandloper en vooral de Fuut, Geoorde fuut, Kuifduikers en Dodaars. Deze bonte veren verzameling van vogels hebben al hun energie nodig om te rusten en eten te zoeken in het gebied.

Fototip!

Je kunt foto’s maken vanaf de uitkijktoren in Battenoord. Of vanaf het wandelpad dat toegankelijk is aan de linkerkant (oostelijk) van de haven van Battenoord. Dit staat ook ter plaatse aangegeven. Over de hekken klimmen, van de paden afgaan en richting het water lopen mag niet.

Nog steeds overtredingen

Voorgaande jaar is intensief gecontroleerd. Hierdoor wagen steeds minder mensen zich in verboden gebied. Helaas treffen zowel OZHZ, Staatsbosbeheer als de politie nog wekelijks mensen aan in het rustgebied van de vogels. Zonde, en niet nodig. De inspecteurs en boswachters blijven daarom controleren. Overtreders krijgen een boete, deze boete kan oplopen tot 250 euro wegens overtreding artikel 2.5 van de Wet natuurbescherming.

Nieuwsgierig naar de vogels?

Je kunt meer lezen over dit natuurgebied en de flamingo’s via Staatsbosbeheer en de Vogelbescherming.