De Voordelta, in actie om dit mooie gebied te beschermen

Steeds meer mensen trekken de natuur in. Mooi! Deze drukte is voor ons de reden om vaak in actie te komen. Belangrijk: wat zo kunnen mensen genieten van de natuur én tegelijkertijd behouden dieren en planten hun rust. Afgelopen zondag vond weer een gezamenlijke controledag plaats in de Voordelta, de buitendelta’s van Haringvliet, Grevelingen, Oosterschelde en Westerschelde. De boa’s van OZHZ waren erbij.

Als je aan de Voordelta denkt, denk je aan vogels die met hun snavel in het zand wroeten op zoek naar wormen en schelpen. Of aan een meeuw die net een krab vangt en het een stukje verder op eet. En vergeet ook niet de zeehonden die aan het luieren zijn op de zeebanken. Het is een bijzonder mooi en beschermd gebied waar veel mensen zorgvuldig mee omgaan.

Ter land en ter zee

OZHZ ging tijdens de actie op pad met Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten, de RUD Zeeland en de politie. De terreinbeherende organisaties zien een enorme toename van publiek in de natuurgebieden sinds de uitbraak van corona. Ook zondag weer. Op deze dag controleerden we zowel op het land als op het water. Twee waterscooters voerden door de ondiepe gedeelten van de Voordelta. De landteams stelden zich strategisch op om overtredingen te constateren op het land en op het water.

Kitesurfers passen op voor de dieren

Er waren veel kitesurfers op de Voordelta en Maasvlakte. Zij hielden zich deze middag prima aan de regels. De kitesurfscholen leggen aan hun leerlingen uit wat het belang is van het beschermde gebied en de noodzaak om de natuur ongestoord te laten. Het kitesurfgebied ligt pal naast een afgesloten gebied voor vogels en zeehonden. Als deze dieren worden verstoord, gaat het aantal dieren snel achteruit.

Scooters en quads verboden

Helaas waren er scooters en quads te vinden op het strand. Dit mag alleen na toestemming of ontheffing. De jonge duinen vormen het begin van een nieuwe duin. Deze duinen zijn belangrijk voor broedende vogels, maar ook trekvogels vinden hier hun beschutting.

We kregen de groep in het oog nabij een waterbunker, maar zij zagen ons ook. Ze stoven weg met een snelheid van 80 km per uur. Na een kleine achtervolging leek het voor ons te gevaarlijk om een achtervolging voor te zetten op een strand met zoveel mensen. De zoektocht bij de strandafgangen leverde jammer genoeg niets op. Als deze duinen steeds worden stuk gereden, kan de duin zich niet natuurlijk ontwikkelen.

Boa Laura

Vogels vinden hun eten in het natuurgebied

Fotograaf: Noa Collignon