"Bedrijven hebben we wakker geschud"

Al jaren controleert OZHZ bedrijven met ammoniakkoelinstallaties. Ammoniak is een giftig gas en kan bij blootstelling binnen korte tijd ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Inspecteurs constateerden telkens opnieuw dat er veel mis was met de installatie en het gebruik van ammoniakinstallaties. Maar, goed nieuws. Onze controles hadden zin: inmiddels is het tij gekeerd.

Risico van ammoniak

Bij kamertemperatuur en normale temperatuur is ammoniak een gas. Wordt het toegepast als koudemiddel onder druk in een koelinstallatie, dan wordt het grotendeels vloeibaar. Het gas tast direct het longweefsel aan. Huidcontact met vloeibare ammoniak veroorzaakt ernstige bevriezingsverschijnselen.

Regelmatig controleren is noodzakelijk

De veiligheids- en gezondheidsrisico’s van ammoniakinstallaties zijn groot. OZHZ controleert daarom regelmatig of bedrijven de installaties goed gebruiken. We zagen dat het naleefpercentage de afgelopen jaren laag bleef. In 2019 was dit bijvoorbeeld 25%. Dit betekende dat we bij 75% van de controles één of meerdere overtredingen constateerden. Bedrijven moesten in zo’n geval gelijk maatregelen nemen, waarna OZHZ ze opnieuw controleerde.

In 2021 gingen onze inspecteurs opnieuw langs. Nick, inspecteur ammoniakkoelinstallaties, vertelt: “Wat ik merkte, is dat de controles in 2019 de bedrijven wakker hebben geschud. Tijdens die controles zijn er veel overtredingen geconstateerd. Die controles en hercontroles hebben zeer duidelijk hun vruchten afgeworpen. Boekhoudingen zijn gedigitaliseerd en up-to-date en de neuzen zijn weer dezelfde kant opgezet.”

Is het dan nu klaar? Nee, OZHZ blijft de installaties komende jaren controleren: “Ik denk dat de frequentie van eens per 2 jaar controleren nog steeds noodzakelijk is. Zeker omdat veel keuringen halfjaarlijks gedaan moeten worden. Op deze manier houden wij een vinger aan de pols bij de bedrijven en is de kans dat bedrijven toch steken laten vallen een stuk kleiner. Zeker ook met de gevaarzetting van ammoniakkoelinstallaties is het belangrijk om deze frequentie aan te houden.”

Op deze manier houden wij een vinger aan de pols bij de bedrijven en is de kans dat bedrijven toch steken laten vallen een stuk kleiner.

Inspecteur Nick

Wat controleerde OZHZ precies?

Onze inspecteurs controleerden onder andere:

  • het onderhoud van de koelinstallatie, de alarminstallaties, noodstoppen en de blusmiddelen
  • eventuele scheuren in kabel– en leidingdoorvoeren
  • de brandwerendheid van de muren en deuren van de machinekamer

Maar deze technische maatregelen alleen zijn niet voldoende. Werknemers van een bedrijf moeten weten wat zij moeten doen bij incidenten. Daarom wordt er ook gecontroleerd of de verplichte training voor nieuwe werknemers en de jaarlijkse BHV-oefening heeft plaatsgevonden.

Slechts 1 bedrijf voldeed niet aan de regels

In 2021 constateerde OZHZ bij slechts bij 1 bedrijf een overtreding. Hier waren de leidingdoorvoeren in de machinekamer niet met brandwerende pasta afgedicht. Ook ontbraken de veiligheidsmarkeringen op de deuren die toegang geven tot de machinekamer. Tot slot waren enkele blusmiddelen niet gekeurd. Dat bedrijf moet in actie komen en de misstanden oplossen.