Aangepaste vergunning voor Sportcomplex Molenzicht

OZHZ werkte aan een aangepaste vergunning voor Sportcomplex Molenzicht in Alblasserdam. Het bestuur van het complex organiseert veel activiteiten op de sportvelden, in de sporthal, de kantine en op het terras. Zij spraken met ons over onder andere de openingstijden en hoe om te gaan met geluid en parkeren. Alle afspraken hierover staan in de aangepaste vergunning. Deze is nu voor iedereen in te zien. Dit kan ook online via dit bericht.

Wat gaat er precies veranderen?

In de avonduren blijft het hele sportcomplex langer open. Op zaterdagavond mag de kantine tot 02.00 uur open zijn. Ook mag de sporthal straks op zondag open.

Geluid zoveel mogelijk voorkomen

De aangepaste openingstijden kunnen zorgen voor meer geluid. Bijvoorbeeld als in de avonduren langer buiten wordt gesport, hebben bewoners die grenzen aan het speelveld langer te maken met geluid vanaf de sportvelden.

In de eerste vergunning is door de OZHZ een geluidscherm voorgeschreven. Het bestuur van het sportcomplex wil dit geluidscherm laten vervallen. Daarom is de geluidberekening opnieuw uitgevoerd. De nieuwe berekening heeft aangetoond dat een geluidscherm niet nodig is, omdat de buurt nagenoeg geen (extra) geluidoverlast ondervindt.

Overlast van parkeren en verkeer tegengaan

Daarnaast verwachten we verkeer op latere tijdstippen en op zondag, waaronder geparkeerde auto’s en auto’s die later vertrekken. Het sportcomplex plaatst daarom een lage schutting tussen het terras van de kantine tot aan de auto-entree ter hoogte van de Groen van Prinstererstraat om inschijnende koplampen van parkerende personenauto’s tegen te gaan. Ook vraagt het sportcomplex de sporters via onder andere borden om hun auto achteruit in te parkeren. Dit voorkomt dat koplampen in de woningen schijnen tegenover het complex.

Download de stukken

Het gaat hier om een aanpassing van een al bestaande vergunning. De aangepaste vergunning met bijbehorende stukken kunt u hieronder downloaden.

Heeft u op- of aanmerkingen?

Wilt u een reactie geven? Dat kan ook! Onze vergunningverleners bekijken alle reacties en gaan na of een aanpassing van de vergunning nodig is.

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen de vergunning een bezwaarschrift indienen. Dit kan op twee manieren: per brief of online. Een bezwaarschrift dient u in voor 12 april 2020.

Per brief
Stuur uw bezwaarschrift naar de gemeente Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. Zet daarin: uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres, de datum van verzenden van de brief, benoem deze vergunning en geef aan wat de reden is van uw bezwaar.

Via de website
Digitaal kan dat ook.

Wilt u automatisch een melding krijgen als er iets speelt in uw buurt?

Bij vergunningaanvragen gaat er een bericht uit: een kennisgeving. Deze kunt u ontvangen per mail of sms. Via overheid.nl abonneert u zich op deze service. U krijgt dan automatisch een berichtje bij bijvoorbeeld bouwplannen of evenementenvergunningen in uw buurt. Het gaat om publicaties van gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en provincies. Oudere berichten vindt u op Officiële bekendmakingen.

Sportcomplex Molenzicht valt onder het bevoegd gezag van de gemeente Alblasserdam. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verzorgt in opdracht van deze gemeente de vergunning.