2020 in vogelvlucht

Wat deed OZHZ voor u in dit jaar? Wij delen graag onze verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Ons werk bekijken per jaar

Vergunningen

Onze toetsers en vergunningverleners controleren aanvragen en meldingen op het gebied van milieu. Dit doen we voor alle gemeenten en de provincie. In Dordrecht en Alblasserdam verlenen we ook de bouwvergunningen. Daarnaast werken we daar ook mee aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), bijvoorbeeld met het verlenen van vergunningen voor evenementen.

Minder Zeer Zorgwekkende Stoffen door actualisatie vergunningen

In 2020 rondde OZHZ het tweejarig actualisatieprogramma zo goed als af. Dit programma was nodig om 16 vergunningen weer te voorzien van een actueel voorschriftenpakket. Actualisatie is periodiek nodig door wijziging in wet- en regelgeving. In het programma ging het vooral om veiligheid van opslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen), het terugdringen van de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en wijziging van de regels voor het inzamelen, recyclen en verwijderen.

Meer werkgelegenheid in hele regio door Goodman

ALBLASSERDAM – Gemeente Alblasserdam faciliteert de realisatie van het distributiecentrum van Goodman op Nieuwland Parc. Met deze ontwikkeling worden in de toekomst mogelijk honderden extra banen gecreëerd in de regio. OZHZ leverde een bijdrage door een soepel vergunningentraject. We zorgden hiervoor door in een vroeg stadium afspraken te maken met alle betrokken adviseurs. Nu ligt er een goed doordacht besluit dat als basis voor de uitvoering van de werkzaamheden kan dienen.

Milieu- & bouwtoezicht

Onze inspecteurs informeren bedrijven over de regels en gaan langs voor controles. Wanneer nodig handhaven we. In alle gemeenten in Zuid-Holland Zuid controleren we op milieuaspecten. In Dordrecht, Alblasserdam en Molenlanden doen we ook het bouwtoezicht.

Industrieterrein Papland veiliger door handhaving regels lachgas

GORINCHEM – Een groothandel in lachgas zorgde voor veel vragen. Lachgas is een oxiderende stof is, waardoor bij een brand de lachgaspatronen kunnen
wegschieten en er een grote explosie kan ontstaan. Daarom controleerde OZHZ de opslag. Het bleek dat het bedrijf in een loods meer dan 10.000 kg netto lachgas opsloeg. Het bedrijf weigerde daarvoor een vergunning aan te vragen. OZHZ was vasthoudend bij het toezicht en de handhaving. Inmiddels is de groothandel weg uit Papland.
De opslag van lachgas kreeg landelijk aandacht. OZHZ deelde zijn kennis. De strijd tegen de grootschalige opslag van lachgas is ook landelijk een stap verder gekomen

Ondermijning sneller opgespoord

HOEKSCHE WAARD – De Hoeksche Waard is een gemeente met weinig criminaliteit. Het vraagt veel van de gemeente om dit zo te houden. In 2020 konden de OZHZ-inspecteurs daar heel concreet aan bijdragen, aangezien zij panden bezoeken waar andere toezichthouders zonder aanleiding normaal niet binnen komen. Dit met mooie resultaten, zoals het constateren van het niet goed opslaan van bodembedreigende stoffen, het vrijkomen van giftige stoffen en explosiegevaar. Maar ook het aantreffen van containers vol met namaakkleding en illegale bewoning.

Vergunningverlener en toezichthouder steeds vaker samen op pad

ZWIJNDRECHT – Meestal gaat een toezichthouder alleen op pad. Met een revisievergunning op komst bij jachtenbouwer Oceanco, besloot de vergunningverlener met zijn OZHZ-collega mee te gaan. Beide inzichten vulden elkaar mooi aan. Ze legden de verbinding tussen de situatie op de werkvloer en de vergunningsaanvraag. Een ervaring die om navolging vraagt, zeker straks onder de Omgevingswet.

Natuurtoezicht

Wilt u vlakbij een natuurgebied werkzaamheden uitvoeren? Gaat u een oude schuur slopen en komt u vleermuizen tegen? OZHZ informeert hierover. We controleren in de hele provincie Zuid-Holland of iedereen zich aan de Wet natuurbescherming houdt. Wanneer nodig, handhaven we.

Advies

De specialisten van OZHZ staan dagelijks klaar met advies. Wij adviseren gemeenten en de provincie bij vraagstukken in de leefomgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van lucht, bodem, gevaarlijke stoffen, ecologie, energie of circulaire economie. Zo dragen wij bij aan een fijne plek waar u kunt wonen, werken en recreëren.

Bekijk al onze expertises

Bodemverontreiniging geen hindernis meer voor wonen Noordoevers

HENDRIK-IDO-AMBACHT – De Noordoevers ontwikkelen tot een fijn woongebied, daar werkt de gemeente al langer aan. Veersedijk 301 is onderdeel van dat plan, maar helaas kwam het niet van de grond. Door bodemverontreiniging was de grondexploitatie financieel niet goed rond te krijgen en sneuvelden de plannen telkens weer. Mede dankzij advies van OZHZ en vele inspanningen van anderen kunnen de plannen nu eindelijk doorgaan. Naar verwachting start de sanering nog voor de zomer van 2021. OZHZ zorgt ook dan voor een goede voorbereiding en begeleiding.

Eerste vergunde openbaar waterstoftankstation komt bij A15

SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht heeft de primeur in de Drechtsteden. OZHZ werkte samen met de gemeente Sliedrecht aan een vergunning voor een tankstation aan de Sopraanweg. In het multifuel tankstation kunnen voertuigen terecht voor elektrisch snelladen en de brandstoffen benzine, diesel, LNG, CNG en waterstof. Vooral dit laatste is bijzonder. Het is het eerste openbare waterstoftankstation, van vele die nog gaan volgen, in de Drechtsteden. Ook vergunde OZHZ in 2020 het eerste mobiele waterstoftankstation, dat was in Schelluinen.