Grote actie in natuur langs Nederlandse kust

Ook zo genoten van het lekker weer dit weekend? Ook Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) was buiten te vinden. Afgelopen weekend was namelijk de landelijke handhavingsdag op de Nederlandse stranden en in de duinen. Veel organisaties gingen tegelijkertijd op controle. Boa Mieke: “Het is nu wel drukker dan eerdere jaren.”

Deze jaarlijkse dag organiseren wij samen met andere omgevingsdiensten, politie, waterschappen, waterbedrijven, gemeenten en terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Tijdens deze actie gingen weer tientallen boa’s op pad in totaal vier provincies.

Gesprek over wat wel en niet kan

In totaal waarschuwden de boa’s ongeveer 100 mensen, en maakten boa’s 20 proces-verbalen op. Het ging bijvoorbeeld om loslopende honden, buiten de paden lopen of het betreden van afgesloten gebieden. Vijf bestuurders op crossmotoren kregen een boete, omdat zij door natuurgebieden reden waar dat niet is toegestaan.

``Door te vertellen waarom, krijg je veel begrip``

Gelukkig is een proces-verbaal niet altijd nodig. Een goed gesprek over waarom iets niet mag, helpt vaak. Mieke, buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) bij OZHZ en medeorganisator van de dag, vertelt: “Vaak realiseren mensen zich niet hoe snel ze de natuur verstoren. Door te vertellen waarom, krijg je veel begrip.”

Vooral in de Natura 2000-gebieden zijn bijzondere natuurwaarden aanwezig die beschermd moeten worden. Informatie over deze gebieden is te vinden op de websites van de terreinbeherende organisaties, zoals Staasbosbeheer en Natuurmonumenten, maar ook bij de provinciale landschappen, drinkwaterbedrijven en de waterschappen. In de gebieden zelf is veel bebording aanwezig. Hier lees je naast de informatie over voorkomende plantensoorten, dieren, vogels, ook wat daar wel en niet is toegestaan.

Vaker buiten de paden

Mieke: “We zien de laatste tijd wel dat het door corona drukker is in de natuurgebieden. Mensen zoeken elkaar op, organiseren activiteiten. En dat het liefst buiten, op een rustig plekje in de natuur.” En vaak kan dit ook, maar soms heeft de natuur er last van. “We zien dat mensen steeds vaker buiten de wegen en paden wandelen. Bijvoorbeeld omdat de paden te druk zijn.” Van de 100 waarschuwingen alleen al afgelopen weekend, was dit ruim 70 keer voor buiten de paden wandelen.

Zoek de rustige plekken op

Mieke laat twee foto’s zien: “Kijk eens hier. Gelukkig zijn wel genoeg rustige plekjes te vinden. Het is alleen soms even zoeken.”

De twee foto’s: