Verleend

Verveka Veevoeder B.V.

Locatie

Lage Giessen 28, 4223 SH Hoornaar

Actuele informatie

‘Definitief (Besluitdatum): 8 november 2022’

Milieu, het veranderen van een inrichting. De verandering heeft betrekking op aanpassingen in de bedrijfsvoering (met name uitbreiden werktijden en verhogen van de verwerkingscapaciteit).