U heeft ook de mogelijkheid anoniem een Milieuklacht in te dienen bij OZHZ. Houd er rekening mee dat wij uw klacht vaak beter kunnen oppakken als u wel uw gegevens meldt. Ook hebben wij dan de mogelijkheid om contact met u op te nemen en u terugkoppeling te geven. Hinder over vliegverkeer kunnen wij helaas niet anoniem in behandeling nemen.

Waarvoor kunt u bij de Wachtdienst terecht?

Hiernaast vindt u meer informatie over het ‘Melden van Milieuoverlast’. Hoe gaat de Wachtdienst van OZHZ te werk en wat u kunt verwachten na indienen van een melding.

Wel een melding, geen spoed?

Via het formulier melden milieuklachten (ook hiernaast) kunt u een melding doen van niet-spoedeisende milieuoverlast bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Milieumeldingen via dit digitale formulier nemen wij zo spoedig mogelijk en uiterlijk de volgende werkdag in behandeling. 

Bij het invullen van het formulier vragen wij u om bij de omschrijving van het soort overlast zo volledig mogelijk te zijn. Als het bekend is, kunt u de naam, adres en woonplaats van de overlastgevende partij aangeven. Dit vergemakkelijkt het werk van onze wachtdienstmedewerkers. Bedankt voor uw medewerking.

Bouwklachten

Voor de gemeenten Dordrecht, Alblasserdam, Giessenlanden en Leerdam doet OZHZ de afhandeling van bouwvergunningen en het toezicht op bouw, sloop en brandveiligheid. Voor deze gemeenten kunt u bouwklachten per mail indienen via bouwklachten@ozhz.nl. Denk daarbij aan:

  • bouwen zonder vergunning;
  • gebruik van bouwwerk of perceel in strijd met bestemmingsplan;veranderen van monument zonder vergunning;
  • bouwwerk in strijd met voorschriften Bouwbesluit (o.a. constructief gevaar, brandonveilig - gebouw, achterstallig onderhoud);
  • overlast van bouwwerkzaamheden (o.a. hinder van stof, geluid, rook, trillingen).

Hier vindt u meer informatie over bouw en APV