Wij gaan overlast en milieuvervuiling tegen

Onze wachtdienstmedewerkers gaan veelal direct aan de slag. In de meeste gevallen doen wij onderzoek, soms komen wij ook bij u langs. Wij beoordelen of een bedrijf de regels overtreedt en starten regelmatig juridische trajecten.

Omschrijf uw klacht zo goed mogelijk

Wij vragen u om een uitgebreide omschrijving van de overlast. Wat ervaart u? Wat ziet u? Is er een specifiek tijdstip waarop de overlast toeneemt? Soms is de veroorzaker bekend. Dat kunt u bij ons doorgeven. Hoe meer informatie wij hebben, hoe beter wij uw klacht kunnen oppakken.

Wij geven u een reactie

Geef uw telefoonnummer en/of e-mailadres door. Wij laten u weten wat met uw klacht is gedaan. Meld u anoniem? Dan kan dit uiteraard niet. Realiseer u wel dat wij uw klacht vaak beter kunnen oppakken als u wel uw gegevens meldt, bijvoorbeeld uw adres. Het is voor ons belangrijk om de exacte locatie van de overlast te weten.  Bij overlast van vliegverkeer kunt u niet anoniem een melding doen. Wij hebben namelijk uw adres en tijdstip van de overlast nodig om uit te zoeken welk vliegtuig de overlast veroorzaakt heeft.

Overlast door bouwwerken of –werkzaamheden?

Woont u in Dordrecht, Alblasserdam of Molenlanden? Dan kunt u ook bij ons terecht met overlast op het gebied van bouw, sloop en brandveiligheid. Denk aan overlast van bouwwerkzaamheden, zoals hinder van stof, geluid, rook, trillingen, bouwen zonder vergunning of een bouwwerk in strijd met het Bouwbesluit. Meld dit via e-mail: bouwklachten@ozhz.nl. Gaat het om overlast in een andere gemeente? Meld dit dan bij uw gemeente.

Meld ook incidenten in natuurgebieden

Als OZHZ beschermen wij ook de natuur, dit in de hele provincie Zuid-Holland. Het helpt als bezoekers van natuurgebieden misstanden melden. Denk aan het verstoren of vervuilen van de natuur. Ziet u een overtreding? Bel dan de politie via 0900 8844 of onze Milieutelefoon. Vernieling kunt u melden bij de betreffende Terreinbeherende Organisatie (TBO), de politie of uw gemeente. Wilt u weten wat wij allemaal doen om de natuur te beschermen? Kijk dan op de website onder 'Groene handhaving'.

Andere klachten of vragen?

Weet u niet bij wie u terecht kunt met uw melding? Wij helpen u met onderstaand overzicht:

  • Hondenpoep > de politie of uw gemeente

  • Vuilniszakken > de reinigingsdienst, politie of uw gemeente

  • Zwerfvuil > de politie

  • Overlast door buren > bij de politie

  • Ongedierte > de reinigingsdienst of de politie

  • Groenonderhoud > uw gemeente

  • Oppervlaktewater > Rijkswaterstaat of het waterschap

  • Militaire luchtvaart > de Luchtmacht

  • Zwemwater > zie www.zwemwater.nl