Houtopstanden: het kappen of vellen van bomen

Een boom kappen of vellen? Daarvoor zijn regels. In de Wet natuurbescherming (Wnb) is de bescherming van houtopstanden geregeld. Denk bij houtopstanden aan bomen, struiken of hakhout. Soms moet u verplicht een melding doen en bent u verplicht om bijvoorbeeld nieuwe bomen of struiken te planten.

Wanneer is een melding en herplanting verplicht?

Bij houtopstanden vanaf 1000 m2 (10 are) en een bomenrij van meer dan 20 bomen is een melding en herplanting verplicht. Er zijn uitzonderingen:

  • bomen op erven of in tuinen
  • wilgen of populieren langs wegen of landbouwgrond
  • houtopstanden binnen de begrenzing van een bebouwde kom. Bekijk deze door de gemeenteraad vastgestelde begrenzingen op de kaart

In de hele provincie Zuid-Holland gaan de meldingen en het stellen van voorwaarden via de Omgevingsdienst Haaglanden. Benieuwd of u een melding moet doen? Gebruik de checklist houtopstanden. Meer informatie over de meldings- en herplantingplicht leest u op de website van Omgevingsdienst Haaglanden. Hier doet u ook gelijk een melding.

OZHZ controleert of u de melding- en herplantplicht juist toepast

Is de houtkap gemeld? Zijn de nieuwe bomen geplaatst? In de hele provincie Zuid-Holland controleren wij of aan de melding- en herplantingsplicht wordt voldaan. En ook of dit op de juiste manier wordt gedaan. Gebeurt dit niet goed? Dan kunnen wij bestuurs- of strafrechtelijk optreden.

Denkt u dat iemand de regels overtreedt?

Bijvoorbeeld omdat u vermoedt dat iemand geen meldingsplicht heeft gedaan, maar wel bomen gekapt heeft? Laat het ons weten.