Lichtoverlast door bedrijven, hoe zit het?

Wij krijgen regelmatig klachten binnen van inwoners die overlast van bedrijven ervaren. Ook klachten over overlast in de vorm van licht. Denk bijvoorbeeld aan reclamezuilen, verlichte sportvelden of lichtbakken in winkeletalages. De overlast van licht wordt ook wel lichthinder genoemd.

Lichthinder onder de Omgevingswet

Het huidige Activiteitenbesluit vervalt. Het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) vervangt het Activiteitenbesluit. Hierin zijn regels voor kunstlicht in de glastuinbouw opgenomen. De regels over het gebruik van verlichting bij sportterreinen komen niet terug in BAL. Voor sportterreinen bevat de bruidsschat specifieke regels. De bruidsschat zorgt ervoor dat deze regels landen in de omgevingsplannen van de gemeenten. In het omgevingsplan van de gemeente kunnen ook overige regels staan over het beperken of voorkomen van lichthinder. De omgevingsvisie van de gemeente kan beleid bevatten om de lichthinder terug te dringen.

Tips om lichthinder te voorkomen

Valt uw bedrijf niet onder bovenstaande voorschriften? Dan is het toch belangrijk om lichthinder zoveel mogelijk te voorkomen of zo te verminderen dat het aanvaardbaar is voor omwonenden. Hoe kunt u dit doen? De belangrijkste tip is: verlicht niet als het niet nodig is.

Wat kunt u nog meer doen:

  • Gebruik bij verlichting niet meer licht dan nodig is: verlicht alleen wat verlicht moet worden en slechts zo lang als het verlicht moet worden.
  • Breng afschermkappen aan bij de lichtbron.
  • Gebruik bewegings- of warmtesensoren. Zo brandt het licht alleen wanneer het nodig is.
  • Vervang oudere lichtbronnen door efficiëntere lichtbronnen, zoals bijvoorbeeld een (groene) ledlamp. Ledlampen zorgen voor minder weerkaatsing van licht naar boven en naar de zijkant.
  • Gebruik alleen betrekkelijk langgolvig licht. Dit is rood of oranje licht.
  • Pas, indien mogelijk, de plaats van de lichtmasten aan.
  • Gebruik meer lampen met een kleiner vermogen, dan minder lampen met een groter vermogen.
  • Pas de ligging van het te verlichten (sport)terrein aan. Door het wijzigen van de indeling of oriëntatie van sommige terreinen, ontstaan minder hinderlijke situaties.
  • Pas de hoogte van de masten aan: door het kiezen van een hogere lichtpunthoogte, kunnen hinderlijke armatuurinstellingen worden gewijzigd in minder hinderlijke invalshoeken van het licht.

Meld lichtoverlast

Ervaart u lichtoverlast? Het is belangrijk om dit bij ons door te geven. Als inwoner in de regio Zuid-Holland Zuid helpt u ons om uw leefomgeving veilig en schoon te houden. U kunt via het meldformulier uw overlast bij ons melden.

Wij gaan voor u aan de slag

Onze medewerkers gaan de eerstvolgende werkdag aan de slag met uw melding. Is er inderdaad sprake van overlast, dan spreken we de ondernemer daar op aan. In goed overleg komen we tot een oplossing. Als de overlast ontstaat door het knipperen, flikkeren of de kleur van de verlichting, zijn andere maatregelen nodig. Vaak is dat het anders af- en instellen van de verlichting.

Gebruiksafspraak met de veroorzaker

Ook maken we weleens een zogenoemde gebruiksafspraak tussen degene die de overlast ervaart en de ondernemer die de overlast veroorzaakt. Een afspraak kan bijvoorbeeld zijn dat een sportvereniging ’s avonds een half uur na de laatste training de lichtmasten uitschakelt. Deze afspraak wordt dan vastgelegd.

Snel naar

Vragen?

Wij helpen u graag.