Onze vice-voorzitter feliciteert: "10 jaar OZHZ: veel bereikt, nu op naar de toekomst!"

 

 

Rik van der Linden is wethouder Jeugd & Gezondheid, Milieu & Duurzaamheid, Bereikbaarheid bij de gemeente Dordrecht en vice-voorzitter van het algemeen bestuur van OZHZ.

“De eerste en oudste Omgevingsdienst van Nederland bestaat 10 jaar: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Als wethouder maak ik OZHZ nu al zeven jaar van dichtbij mee. Ik heb OZHZ leren kennen als een dienst die ongelofelijk veel expertise in huis heeft. Maar ik heb de dienst ook zien groeien tot een volwassen organisatie met een steeds toenemend zelfvertrouwen. Een dienst ook, die zich steeds meer bewust is geworden van zijn plek in de maatschappij.

Dat komt tot uiting in hoe de dienst zich naar buiten toe presenteert. Maar ook hoe medewerkers aan tafel zitten bij ‘de wethouder’. Een mooi voorbeeld vind ik de jaarpresentaties. Die zijn veranderd van veel tekst en uitgebreide toelichting naar een kernachtige, duidelijk weergegeven overzicht van de geleverde prestaties. Inhoudelijk was er nooit iets op af te dingen, maar soms is er meer nodig om je boodschap over te brengen.”

Het is voor een uitvoeringsorganisatie als OZHZ cruciaal om de toegevoegde waarde te blijven aantonen.

Rik van der Linden

“Opvallend is ook de ontwikkeling van de dossiers waarin OZHZ een rol heeft. Schoof OZHZ aan, dan ging het in de beginperiode vrijwel zonder uitzondering over milieu. Zaken zoals geluid en bodemsaneringen. In de afgelopen jaren zie je het aantal thema’s uitbreiden. Bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid, ook onderdeel van mijn portefeuille, pakt OZHZ steeds vaker zijn rol. Denk aan de kansen voor circulaire economie of de mogelijkheden voor energiebesparing bij bedrijven.

En dat moet ook, en misschien nog wel meer dan nu. De omgevingswet is een enorm belangrijke ontwikkeling die op ons af komt. Een stap die gaat over een integrale aanpak én over de plek van inwoners bij ontwikkelingen in hun omgeving. OZHZ heeft daarin een belangrijke rol en moet die zich ook toe-eigenen. OZHZ is voor inwoners en ondernemers mogelijk wat abstract en ‘ver weg’. Maar niets is minder waar. Onze regio heeft een forse groeiambitie; meer woningen, meer banen. Onze ondernemers willen vooruit en kansen pakken die zich voordoen.

En centrumgemeente Dordrecht is meer dan eens is uitgeroepen tot Evenementenstad. Op al deze onderwerpen vormt OZHZ belangrijke smeerolie. Ook hier is de omslag ontstaan van ‘voldoet dit aan de vergunningseisen’ naar ‘hoe kunnen we dit mogelijk maken?’ Een initiatief als de vergunning in één dag is daarvan een sterk voorbeeld. Maar ook het ontwikkelen van tijdelijk beleid voor grond met PFAS, lang voordat hier landelijk stappen in werden gezet, is ontstaan vanuit het idee om binnen de mogelijkheden te bepalen wat er wél kan.

OZHZ is voor inwoners en ondernemers mogelijk wat abstract en ‘ver weg’. Maar niets is minder waar.

Rik van der Linden

Is alles dan hosanna? Natuurlijk zijn er zaken te verbeteren. De Commissie Van Aartsen heeft in haar rapport “Om de leefomgeving” aanbevelingen gedaan voor omgevingsdiensten in Nederland. Een eerste constatering is dat OZHZ veel van deze aanbevelingen al heeft doorgevoerd. Dat is prettig. Maar er zijn nog wel stappen te zetten. Het waarborgen en uitbouwen van de kwaliteit en expertise van het personeel is een aandachtspunt. Het behoud van personeel evenzo. Daarin is het zelf opleiden van groot belang. Dat hangt ook samen met de financiering vanuit gemeenten. En natuurlijk ontstaat hier een spanningsveld tussen kosten en baten. Daarom is het voor een uitvoeringsorganisatie als OZHZ cruciaal om de toegevoegde waarde te blijven aantonen.

Ik feliciteer OZHZ van harte met het 10-jarig bestaan. Op naar de toekomst!”