Zonnig weer zorgde ook voor veel overtredingen

Het was genieten afgelopen weekend. Wat een weer! En wat moesten we er lang op wachten. Veel mensen trokken de natuur in. OZHZ organiseerde en coördineerde een handhavingsweekend. Onze ‘groene’ boa’s controleerden samen met onder andere politieagenten, boswachters en gemeenteambtenaren of recreanten en sportvissers goed met beschermde planten en dieren omgingen.

In zo’n handhavingsweekend gaan de OZHZ-inspecteurs samen met allerlei instanties tegelijkertijd op controle. Het doel: schade voorkomen aan beschermde planten en dieren in Natura 2000 gebieden. Daarvoor zijn regels voor recreanten en sportvissers. Houdt iedereen zich daaraan?

49 boetes

De controles vonden plaats in Delta Noord binnen de Natura 2000-gebieden Biesbosch, Oude Maas, Hollands Diep, Haringvliet, Krammer-Volkerak, Grevelingen, Voornes Duin. Het was op sommige locaties zeer druk. Met boten op het Haringvliet en overvolle trailerhellingen bij de Banaan, Numansdorp, Galathee en de Heen in Brabant. We controleerden en spraken bijna 400 verschillende mensen. We hebben nog niet alle cijfers binnen, maar zitten nu al op de 61 waarschuwingen en 49 processen-verbalen. Onze aanwezigheid was helaas hard nodig.

Vissen zonder vergunning, oesters rapen of te snel varen

Veel recreanten en sportvissers kregen een bekeuring. Bijvoorbeeld voor het betreden van de afgesloten natuurgebieden, waarbij drie personen het wel heel bont maakten door te voetballen op een strandje waar visdieven, kluten, dwergsterns en kokmeeuwen broeden. Of denk aan loslopende honden in natuurgebieden.

Ook te water waren we te vinden. Zo mag er niet overal gevist worden, waren vissers in bezit van ondermaatse (dus te kleine) vis en troffen we fuiken aan waar dat nog niet mocht. Deze fuiken werden in beslag genomen. Maar denk ook een te hoge snelheid, geen vaarbewijs, geen gebruik dodemansknop, geen registratie kenteken, verboden doorvaart of geen marifooncertificaat.

Opvallend was ook nog een boete voor ‘goed zeemanschap’. De bestuurder van een jacht mag zichzelf geen goede kapitein noemen, door een hekgolf van de jacht liep een klein schip halfvol met water. Ook troffen we nog groepen Vietnamezen aan op de Philipsdam die teveel oesters en kokkels raapten. Deze schelpdieren liggen inmiddels weer lekker in het water.

Uitleg over de regels

Tijdens een handhavingsweekend delen toezichthouders niet alleen bekeuringen uit. De contacten met recreanten, sportvissers en overige gebruikers gebruiken we ook om uitleg te geven over de regels en om eventuele vragen te beantwoorden.

Samen zorgen voor de natuur en leefomgeving

Tijdens dit handhavingsweekend werkte OZHZ samen met de politie eenheden infra Willemstad, Haringvliet, Oude Maas en Hoeksche Waard, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap, Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Omgevingsdiensten Rud- Zeeland en Brabant Noord.

Zo zorgen we er samen voor dat iedereen kan genieten van de mooie natuur: mens én dier.

De in beslag genomen oesters (inmiddels hebben ze hun vrijheid weer terug)

OZHZ houdt in de gehele provincie Zuid-Holland toezicht op Natura 2000 gebieden en controleert op de naleving van de Wet natuurbescherming (Wnb).