ZHD organiseert bewonersavond over nieuwe vergunning

ZHD wil tot uitbreiding en aanpassing van haar locatie overgaan en vraagt daarvoor binnenkort een nieuwe omgevingsvergunning bij ons aan. De vergunningaanvraag heeft betrekking op de bestaande activiteiten op de terminal aan de ’s-Gravendeelsedijk en het in gebruik nemen van het Prins Willem Alexander-terrein aan de Pieter Hoebeeweg, ook in het zeehavengebied van Dordrecht. De activiteiten van ZHD veranderen niet door het in gebruik nemen van het Prins Willem Alexander-terrein en de nieuwe vergunning.

B.V. Zeehavenbedrijf Dordrecht

B.V. Zeehavenbedrijf Dordrecht (ZHD) is gespecialiseerd in de op- en overslag van met name los gestorte droge bulklading en beschikt over een terminal met kades, een kranenpark, opslaglocaties en loodsen in het zeehavengebied van Dordrecht. De activiteiten van het bedrijf leiden soms tot geluidsoverlast voor bewoners in de directe omgeving.

Bewonersavond op 11 november 2021

ZHD gaat graag met u in gesprek over de veranderingen en de nieuwe vergunning. De bewonersavond vindt plaats op donderdag 11 november 2021 tussen 19.30 en 21.30 uur in “Meeting House”, aan de Johan de Wittstraat 2 in het centrum van Dordrecht. U bent vanaf 19.00 uur welkom. Tijdens de bijeenkomst worden de plannen toegelicht en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. De hele avond zijn deskundigen van zowel OZHZ als het bedrijf en de gemeente aanwezig.

Aanmelden?

Wilt u meer informatie? Of ervaart u weleens overlast van dit bedrijf? Dan bent u van harte welkom.
U kunt zich tot uiterlijk 10 november 2021 aanmelden door een email te sturen naar info@zhd.nl onder vermelding van “Aanmelding bewonersavond”.