Werken aan schonere lucht

Vandaag ondertekenen verschillende gemeenten het landelijke Schone Lucht Akkoord. Belangrijk, want schone lucht zorgt ervoor dat wij in Nederland langer leven en gezonder zijn. De luchtexperts van de omgevingsdienst werken daaraan samen met partners, gemeenten en provincie. Door onderzoek, metingen en het nemen van lokale en regionale maatregelen. En zelf kunt u ook wat doen!

Luchtverontreiniging kan gezondheidsschade veroorzaken, zoals luchtweg- en longaandoeningen. Er zijn verschillende oorzaken van luchtverontreiniging. Bijvoorbeeld:

  • Verkeer.
  • Landbouw.
  • Houtstook.
  • Industrie.
  • Scheepvaart.

Luchtvervuiling in 2030 voor helft verminderen

Het doel van het Schone Lucht Akkoord is de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 te verminderen. Voor de delen in Nederland waar de lucht het meest vervuild is, komen er extra maatregelen. Dan gaat het om de gebieden rond de grote steden en in de buurt van intensieve veehouderijen. De gezondheidsschade door luchtverontreiniging moet in 2030 zijn gehalveerd.

Wat kunt u zelf doen?

Zelf kunt u ook werken aan schonere lucht. Bijvoorbeeld door de auto vaker te laten staan en de fiets of het openbaar vervoer te pakken. En als u een houtkachel heeft, of buiten een vuurtje steekt, kunt u een aantal adviezen opvolgen. Rook bevat namelijk gevaarlijke stoffen, waaronder fijnstof. Wij geven tips om dit zoveel mogelijk te beperken! Is het windstil of mistig? Laat de haard of kachel dan uit.

Hoe schoon is de lucht in uw woonplaats?

De lucht is schoner dan vroeger. Maar wanneer is lucht nu schoon of vies? Wat is beter of slechter dan vroeger? En hoe doet Nederland het ten opzichte van andere landen? Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beantwoordt al dit soort vragen via www.rivm.nl/hoeschoonisonzelucht