Weinig overtredingen tijdens de vuurwerkverkoopdagen

Elk jaar controleren onze inspecteurs tijdens en buiten de verkoopdagen de vuurwerkverkooppunten binnen onze regio, Zuid-Holland Zuid. Ook dit jaar gingen we alle 21 verkooppunten af. Goed nieuws: er zijn maar vijf overtredingen geconstateerd.

Na twee jaar mocht het weer

Na een vuurwerkverbod van twee jaar mocht deze jaarwisseling weer knallend ingeluid worden. Ondanks de daling van het aantal verkooppunten van 26 (in 2019) naar 21 (in 2022), was het weer erg druk tijdens onze controles.

Dit jaar waren er extra verscherpte regels rondom de vuurwerkverkoop. Een deel van het vuurwerk dat vroeger legaal afgestoken mocht worden, zoals rotjes, losse vuurpijlen, en Chinese matten, mocht nu niet meer verkocht worden. Tijdens onze controles hebben we er geen illegaal vuurwerk geconstateerd.

Overtredingen vonden voornamelijk plaats in de verkoopruimte

Er waren weinig overtredingen dit jaar. Van de vijf overtredingen vonden er vier plaats in een verkoopruimte. Zo stond er in twee gevallen vuurwerk in de verkoopruimte buiten openingstijden. Er stond in één geval (zeer) licht ontvlambare stoffen en/of drukhouders in de verkoopruimte. Ook stond er consumentenvuurwerk buiten het bereik van de sprinkler.

Tot slot, is er een waarschuwing gegeven bij een verkooppunt, omdat de deuren van de bunkers niet geheel in het slot vielen.

Het begint bij voorcontroles

In oktober starten we al met de voorcontroles. Dit doen we elk jaar. We controleren dan vooral de technische staat van de bunker. Is de bunker klaar voor de vuurwerkopslag? Staan er bijvoorbeeld geen andere voorwerpen in de bunker opgeslagen? Ook die controles verliepen dit jaar goed.

In het Vuurwerkbesluit vindt u alle regels rondom het veilig verkopen en opslaan van vuurwerk.