Vergunning voor Amstelwijckbrug

De eigenaar van landgoed Klein-Amstelwijck kan de brug naar zijn terrein herstellen. De gemeente Dordrecht heeft een vergunning verleend voor de restauratie van de brug. De brug krijgt een innovatieve constructie: het brugdek wordt van composiet (met glasvezel versterkt kunststof) gemaakt. Dat is in de gemeente Dordrecht uniek voor een brug waar ook vrachtverkeer overheen gaat. Dit materiaal werd al wel eerder toegepast en toegestaan voor voetgangers- en fietsbruggen.

De monumentale brug uit 1661 stortte eind 2018 deels in. Sindsdien ligt er een noodbrug. Het heeft lang geduurd voordat er een herstelplan lag, omdat lang onduidelijk was wie de eigenaar van de brug was. Dat bleek uiteindelijk toch de eigenaar van het landgoed te zijn. Vervolgens duurde het nog enige tijd voor er een bouwplan lag, dat de goedkeuring had van monumentenzorg en welstand. En toen die goedkeuring er vorig jaar was, kwam de eigenaar met een ander idee: een brugdek van composiet.

Wij controleerden de veiligheid

Composiet is niet eerder toegepast voor een wegverkeersbrug. Daarom hebben wij zorgvuldig gekeken naar de eisen uit het Bouwbesluit en de gelijkwaardigheid daarvan met de Eurocode (met CUR096 als leidraad voor composiet). Uiteraard kijken wij hierbij ook naar de veiligheid voor de gebruikers van de brug. Na uitvoerig onderzoek is de conclusie dat de brug met deze constructie voldoet aan de gestelde eisen en dus veilig is.

De gemeente heeft een tijdelijke vergunning verleend voor 15 jaar

Bij deze brug is namelijk gekozen voor een beperkte toepassing van het materiaal composiet. Deze toepassing heeft te maken met de belastbaarheid van de brug. Na toekomstige onderhoudscontroles van de brug en toezicht op het materiaal bestaat de optie de vergunning over 15 jaar te verlengen.