Veranderingsvergunning voor Tata Steel

De vergunningverleners van OZHZ werkten afgelopen periode aan een veranderingsvergunning voor de Zwijndrechtse vestiging van Tata Steel. Het bedrijf wil één van hun productlijnen ook ’s nachts laten draaien en vroeg daarvoor toestemming. Inmiddels ligt er voor hen een veranderingsvergunning klaar, deze is nu voor iedereen te bekijken. Dat kan ook online via dit bericht.

Tata Steel produceert in Zwijndrecht stalen gelaste buizen. Zij werken daarvoor met verschillende productielijnen. Het bedrijf wil de bedrijfstijd van één van de productielijnen uitbreiden, zodat zij ook in de nacht kunnen produceren. OZHZ beoordeelde of dit mocht, en zo ja, onder welke voorwaarden.

Geluid als aandachtspunt

Bij deze uitbreiding heeft OZHZ extra goed gekeken naar de impact van het geluid op de omgeving. Om te voorkomen dat het geluid toeneemt, hebben de vergunningverleners maatregelen opgelegd. Het bedrijf moet geluidsreducerende maatregelen nemen bij een aantal dakvensters en het effect hiervan ook aantonen. Dit onder andere met metingen bij nabijgelegen woningen.
Via de dakvensters kan geluid nu nog makkelijker vanuit de fabriek naar buiten. De maatregelen moeten zorgen voor een reductie van minimaal 5 decibel. Zijn de maatregelen goed uitgevoerd? Dan mogen zij de productielijn uitbreiden. Deze maatregelen hebben vanzelfsprekend niet alleen ’s nachts maar ook overdag effect. Toezichthouders van OZHZ controleren of het bedrijf zich aan de afspraken houdt.

Bekijk de vergunning

Het gaat hier om een aanpassing van een al bestaande vergunning: in dit geval noemen we dit een veranderingsvergunning. Voor iedereen is deze nu in te zien. De stukken liggen van 16 januari 2020 tot en met 27 februari 2020 ter inzage bij OZHZ. U moet hiervoor wel eerst een afspraak maken. U kunt de vergunning ook hieronder downloaden.

Heeft u op- of aanmerkingen?

Wilt u een reactie geven? Dat kan ook! We noemen dit het indienen van een zienswijze. Doe dit tijdens de inzage periode. Een zienswijze dient u in door een bericht te sturen naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Onze vergunningverleners bekijken alle zienswijzen en gaan na of een aanpassing van de vergunning nodig is. Daarna wordt de vergunning definitief en is deze voortaan van toepassing voor het bedrijf.

Wilt u automatisch een melding krijgen als er iets speelt in uw buurt?

Bij vergunningaanvragen gaat er een bericht uit: een kennisgeving. Deze kunt u ontvangen per mail of sms. Via overheid.nl abonneert u zich op deze service. U krijgt dan automatisch een berichtje bij bijvoorbeeld bouwplannen of evenementenvergunningen in uw buurt. Het gaat om publicaties van gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en provincies. Oudere berichten vindt u op Officiële bekendmakingen.

Het bedrijf Tata Steel valt onder het bevoegd gezag van gemeente Zwijndrecht. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verzorgt in opdracht van de gemeente de vergunning.