Veel vragen over zwem- en slootwater rondom Chemours

Na een uitzending van het tv-programma Zembla komen veel vragen over de kwaliteit van het water in de omgeving van de fabriek van Chemours. Wij laten u graag weten waar u antwoorden kunt vinden op uw vragen. Helaas is nog niet alles duidelijk. Wij vinden het belangrijk dat u duidelijkheid krijgt.

Grond- & wateronderzoek

Dat PFAS in de omgeving terecht zijn gekomen, hebben eerdere onderzoeken helaas al eerder bevestigd. OZHZ werkte mee aan dit soort onderzoeken. Samen met onder andere het RIVM onderzochten we de bodem en het slootwater rondom de moestuinen. Eigenaren van deze tuinen kregen daarna te horen of ze nog het slootwater konden gebruiken of niet. De uitkomsten van het bodem- en wateronderzoek en antwoorden op veelgestelde vragen leest u hier: PFAS in mijn tuin – OZHZ.

Zwem- en speelwater

Zembla gaat ook in op het zwemwater in de regio, zoals zwemplassen. Een wetenschapper doet daar stevige uitspraken over. Dat roept de vraag op of u in deze regio veilig kunt zwemmen in oppervlaktewater, zoals bijvoorbeeld de Merwelanden of het Lammetjeswiel.

Op basis van de meest recente data van de waterschappen concludeert het RIVM dat het in 12 van de 13 beoordeelde locaties, waaronder ook het Lammetjeswiel, veilig is om te zwemmen. Voor recreatieplas Merwelanden geldt dat er aanvullend onderzoek nodig is. De provincie heeft daarop besloten een negatief zwemadvies af te geven voor zwemmen in recreatieplas Merwelanden.

Voor het beheer van dit zwemwater is de provincie verantwoordelijk. Voor informatie kunt u bellen met de zwemwatertelefoon via telefoonnummer: 0800-9036. Ook kunt u kijken op de website www.zwemwater.nl. U kunt inmiddels ook de reactie van de provincie lezen op de Zembla-uitzending.

Als omgevingsdienst werken we samen met de tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland aan het terugdringen van de uitstoot van PFAS en het zorgvuldig omgaan met deze stoffen daar waar we ze aantreffen. Ook werken we veel samen met andere overheden zoals andere omgevingsdiensten, waterschappen, waterbedrijven, RIVM en het ministerie. Deze stoffen horen niet thuis in het milieu, niet in ons water, niet in onze bodem, niet in ons voedsel.