Stikstofuitstoot berekenen? Nieuwe calculator komt eraan

Met de AERIUS Calculator berekent u de stikstofuitstoot van voorgenomen projecten. Op 15 oktober komt er een nieuwe versie uit. Om deze wijzigingen mogelijk te maken gaat de AERIUS Calculator van 13 tot 15 oktober op slot.

Wat is AERIUS Calculator?

Met AERIUS Calculator kunt u de stikstofuitstoot van projecten berekenen. Deze berekening is nodig bij het aanvragen van omgevingsvergunningen voor bijvoorbeeld werkzaamheden of het uitvoeren van projecten. Bij zo’n aanvraag moet namelijk duidelijk zijn dat het project geen significante effecten heeft op een Natura 2000 gebied (anders ontstaat er een vergunningsplicht op grond van de wet natuurbescherming). AERIUS wordt elk jaar bijgewerkt om nieuwe wetenschappelijke en ecologische inzichten in AERIUS Calculator te verwerken.

Wat gaat er veranderen?

De bijgewerkte versie gaat in op de hoeveelheid uitstoot van uitlaatgassen, natuurgegevens, rekenmodellen en de neerslag van stikstof. Zo gaan er aanpassingen plaatsvinden op de uitstoot van uitlaatgassen bij mobiele werktuigen, wegverkeer, binnenvaart, zeescheepvaart en stallen. Bij de actualisering van de natuurgegevens gaat het om de omgevingskaarten, de relatie tussen soorten en leefgebieden en de doelstelling van omgevingstypen en soorten.

Heeft u een lopende vergunningsvraag?

Met deze nieuwe versie is het mogelijk dat de uitkomsten van eerdere AERIUS berekeningen gaan verschillen met de berekeningen van na 15 oktober. Voor lopende Wabo vergunningsaanvragen houdt dit in dat er na 15 oktober opnieuw een AERIUS berekening gedaan moet worden. Het kan dan nodig zijn dat de initiatiefnemer een herberekening uitvoert met de nieuwe versie.