Stikstofuitstoot berekenen? Nieuwe AERIUS Calculator beschikbaar

Met de AERIUS Calculator berekent u de stikstofuitstoot van voorgenomen projecten. Een nieuwe versie van de calculator is nu beschikbaar.

Wat is AERIUS Calculator?

Met AERIUS Calculator kunt u de stikstofuitstoot van projecten berekenen. Deze berekening is nodig bij het aanvragen van omgevingsvergunningen voor bijvoorbeeld werkzaamheden of het uitvoeren van projecten. Bij zo’n aanvraag moet namelijk duidelijk zijn dat het project geen significante gevolgen heeft op een Natura 2000 gebied (anders ontstaat er een vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming). AERIUS wordt elk jaar bijgewerkt om nieuwe wetenschappelijke en ecologische inzichten in AERIUS Calculator te verwerken.

Wat is er veranderd?

De bijgewerkte versie gaat in op de hoeveelheid uitstoot van uitlaatgassen, natuurgegevens, rekenmodellen en de neerslag van stikstof. Zo zijn er aanpassingen op de uitstoot van uitlaatgassen bij mobiele werktuigen, wegverkeer, binnenvaart, zeescheepvaart en stallen. Ook is er nu een maximale rekenafstand van 25 kilometer voor de stikstofneerslag van alle verschillende type emissiebronnen, zoals bijvoorbeeld verkeer. Daarnaast is de Habitatkaart met de natuurgegevens geactualiseerd. Hierdoor veranderen de relevante hexagonen/locaties waar AERIUS mee rekent.

Heeft u bij uw lopende vergunningsvraag een AERIUS berekening aangeleverd?

Dan moet u een nieuwe AERIUS berekening toevoegen aan uw aanvraag. Met de nieuwe versie van de calculator is het namelijk mogelijk dat de uitkomsten van eerdere AERIUS berekeningen verschillen met de berekeningen van na 20 januari 2022. Voor lopende Wabo vergunningsaanvragen houdt dit in dat er na 20 januari opnieuw een AERIUS berekening gedaan moet worden. Geldt dit voor u? Dan ontvangt u hierover bericht. Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan contact met ons op.