Stankoverlast in Hoeksche Waard

Zo is op verschillende plekken mest uitgereden tijdens nat weer, is een mestopslag aangetroffen waar veel stank vandaan kwam en waarschijnlijk is ook een deel van de lucht afkomstig van een schip. Dit samen heeft ervoor gezorgd dat op meerdere momenten een vervelende geur te ruiken was. Op dit moment komen geen geurklachten meer binnen en lijkt de geur weg. Met verschillende instanties zoals politie en NVWA werken wij samen om herhaling te voorkomen.

Heeft u een geurklacht?

Overlast van bedrijven door bijvoorbeeld geur of geluid kunt u bij ons melden. Laat daarvoor een bericht achter via het meldformulier. Heeft het spoed? Bel ons dan. Dit kan dag en nacht, 7 dagen per week via 0888 333 555. Onze wachtdienstmedewerkers gaan op zoek naar de oorzaak en aan de slag om de overlast aan te pakken.

Heel Zuid-Holland Zuid

OZHZ behandelt alle milieuklachten in de tien gemeenten van Zuid-Holland Zuid: alle Drechtsteden-gemeenten, gemeente Hoeksche Waard, gemeente Molenlanden en gemeente Gorinchem.