Routes vrachtwagens beter in kaart

Elke dag brengen vrachtwagens hun lading van A naar B. In sommige gevallen gaat het om een lading met risico’s, bijvoorbeeld omdat de stof brandbaar is of explosief. In elke gemeente gelden regels over waar zulke vrachtwagens wel en niet mogen rijden. OZHZ gaat het verkeer via deze routes beter in kaart brengen: hoeveel vrachtwagens met risicovolle stoffen rijden er? En welke stoffen vervoeren zij? Gestart wordt met een project in Zwijndrecht.

Deze informatie is belangrijk bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de gehele regio. Als een gemeente een gebied opnieuw inricht kijken ze namelijk ook naar routes waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd en de risico’s die daarmee gepaard gaan. Denk bijvoorbeeld aan een opslagloods met brandbare stoffen, kan zo’n loods wel of niet langs zo’n route staan? De kans op incidenten met vrachtwagens is klein. Maar als het gebeurt, wil je ervoor zorgen dat het effect op de omgeving beperkt blijft.

Komende weken telinstallaties langs de weg

Op verschillende plekken in de gemeente Zwijndrecht staan de komende weken kleine installaties langs de weg, ter grootte van een flitskast. De installaties scannen en registreren de gevarensymbolen achterop de vrachtwagens. Zo weten we welke stoffen de vrachtwagens bij zich hebben.

Vervolgstappen

De gevaarlijke stoffen-routes zelf en de aansluiting van deze routes binnen de regio hadden we al in kaart. Nu straks ook de hoeveelheid vrachtwagens over deze wegen helder is, kunnen wij als omgevingsdienst en gemeente waar nodig maatregelen nemen.

Mogelijk starten later vergelijkbare projecten in andere gemeenten.