Rechter buigt zich over de zaak over schade door PFAS die gemeenten hebben aangespannen tegen Chemours

De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden stonden 14 maart tegenover Chemours en DuPont en Corteva in de rechtszaal. De gemeenten stellen de bedrijven aansprakelijk voor de schade die zij hebben geleden, lijden en mogelijk in de toekomst nog zullen lijden als gevolg van de uitstoot van PFAS. 27 september doet de rechter uitspraak.

Hoe zit het?

De vier gemeenten dagvaardden de chemiebedrijven Chemours, DuPont en Corteva. De gemeenten stellen de bedrijven aansprakelijk voor de schade die aan hun eigendommen is ontstaan door de uitstoot van PFAS. De bedrijven wezen eerder de aansprakelijkheid af. Daarom startten de gemeenten deze dagvaardingsprocedure. De zitting van 14 maart stond in het teken van de inhoudelijke kanten van de dagvaarding. In september 2022 deed de rechter al een uitspraak na een zitting over het proces van de dagvaarding. Met de uitspraak in september 2023 wordt de bodemprocedure afgerond.

Gezamenlijke reactie van de vier gemeenten

‘We hebben lang uitgekeken naar deze dag. Deze rechtszaak is erg belangrijk voor ons als gemeenten en voor onze inwoners. Wij vinden dat inwoners en anderen niet ongevraagd geconfronteerd mogen worden met de gevolgen van de uitstoot van PFAS door deze bedrijven. Deze stoffen horen niet thuis in het milieu, niet in ons water, niet in onze bodem, niet in ons voedsel. We wachten met vertrouwen op de uitspraak van de rechter.’