Nieuw onderzoek: bestaat het groen afval straks niet meer?

Nu worden dingen zoals gemaaid gras, planten en fruit(schillen) nog gezien als waardeloos afval. Hier kan in de toekomst verandering in gaan komen. Deze afvalsoorten bevatten namelijk natuurlijke stoffen die goed zijn voor het milieu. Deze kunnen gebruikt worden om de kwaliteit van de grond te verbeteren.

Dit is een plan van de provincie Zuid-Holland. Verschillende bedrijven zeggen dit idee wel uit te willen proberen, circulaire ambities!

Vervuiling voorkomen

Normaal gezien is toestemming vragen voor dit soort uitvoeringen een heel proces. Omdat afval niet zomaar in de grond terecht mag komen, zijn de wetten hierover streng. Het belangrijkste is dat de afvalresten met het natuurlijke materiaal niet met ander afval door elkaar zitten. Anders kan de grond vervuild raken.

Onderzoek met verschillende praktijkproeven

Om dit proces te versnellen, heeft de provincie nu een nieuwe beleidsregel vastgesteld: de Beleidsregel organische groene reststromen. Daarin staat precies wanneer het groene materiaal, gebruikt mag worden als bodemverbeteraar of meststof. Ook wordt hierin uitgelegd hoe je voor zo’n proef een aanvraag moet doen en waar het aan moet voldoen. Als Omgevingsdienst zijn wij hier blij mee. Wij horen ook van veel initiatieven uit het bedrijfsleven en willen dit graag, op een goede manier, mogelijk maken.

Komen tot een landelijk besluit: van afval tot meststof

Slagen de proeven? Hebben de groene reststromen echt positieve invloed op de grond? Dan kan het zomaar zijn dat deze stromen straks geen afval meer heten. Ze zijn dan geschikt als mest(stoffen) of worden een geheel eigen product. De onderzoeken die nu gaan lopen in Zuid-Holland geven de inzichten die onder andere het ministerie nodig heeft om landelijk de regels te bepalen.

Wilt u als bedrijf of agrariër zelf hiermee aan de slag?

Wilt u het groene materiaal van uw bedrijf gaan gebruiken als bodemverbeteraar? Neem contact met ons op om het te bespreken. Dan leggen wij u meer uit over de toestemming die u nodig heeft.