Natuurtoezicht: te land, ter zee en in de lucht

Onze nieuwe RIB-boot is te water! Gedeputeerde Berend Potjer van de provincie Zuid-Holland had de eer om de boot feestelijk in gebruik te nemen. Het is niet zomaar een boot. Deze nieuwe, snelle motorboot is onmisbaar in het beschermen van de natuur. De OZHZ boa’s varen dag en nacht uit voor controles in beschermde natuurgebieden.

Samen met onder andere de politie, NVWA, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn onze toezichthouders op de Wet natuurbescherming vaak op het water te vinden. Tot op de Noordzee kun je ze tegenkomen. Ze speuren illegale activiteiten op. Soms is een gesprek en waarschuwing voldoende, maar in voorkomende gevallen treden zij bestuursrechtelijk of strafrechtelijk op. Dan gaat het bijvoorbeeld om het betreden van afgesloten, kwetsbare natuurgebieden of illegale visserij.

Op werkbezoek

Gedeputeerde Potjer ging ook mee op controle: “Wij moeten onze natuur beschermen, niet alleen op het land, maar ook op het water. Met de patrouilleboot die vandaag in gebruik is genomen kunnen we overtreders die afgesloten rustgebieden voor watervogels en zeehonden betreden, illegaal vissen, te hard varen etc. sneller opsporen. Daarnaast kunnen we, en dat heeft mijn voorkeur, onnodige schade voorkomen, en dat blijft altijd beter dan genezen.”

De oude RIB was na vele dienstjaren versleten. Met deze nieuwe RIB kan OZHZ haar werkzaamheden weer voortzetten en zo de natuur blijven beschermen.

Ziet u zelf een mogelijke misstand of verstoring?

Denkt u dat iemand de regels overtreedt? Bijvoorbeeld door het vervuilen of verstoren van de natuur? Laat het ons weten. Het helpt als bezoekers van natuurgebieden misstanden melden. Bel onze buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) via de milieutelefoon 0888 333 555 of laat een bericht achter via het online meldformulier.