Klachten en meldingen januari februari en maart 2020

Onze wachtdienst staat 24/7 klaar om alle milieuklachten te behandelen. In het eerste kwartaal van dit jaar hebben onze mensen meer dan 10 keer bestuursrechtelijk moeten optreden. Dit had of te maken met de ernst van de overtreding of het bedrijf gaf geen gehoor aan eerdere waarschuwingen. Overtredingen die zijn geconstateerd lopen uiteen van het verrichten van werkzaamheden zonder vergunning, geluidsoverlast, onveilige opslag van gevaarlijke stoffen tot het niet nakomen van administratieve verplichtingen.

Geluid- en geuroverlast

De meeste klachten in de afgelopen periode gingen over geur en geluid. Wel 405 in totaal. Het gaat dan vaak om overlast van horecagelegenheden. Maar denk hier ook aan geuroverlast van voedingsmiddelen bedrijven, het uitrijden van mest en overlast van andere industriële activiteiten. Onze wachtdienst kijkt dan op de locatie om te beoordelen of aan de regels wordt voldaan.

Meld uw milieuklacht

In deze periode van het jaar genieten veel mensen van hun tuin. En vaak wordt dan de BBQ aangestoken. Dit kan wel eens overlast veroorzaken bij buren of anderen in de omgeving. Wat kunt u doen? Kijk hier.

Heeft u een klacht?

Kijk dan voor meer informatie op onze website.