Interview met bodemspecialist over bodemsanering

Onze bodemspecialisten houden zich bezig met vervuilde of verontreinigde grond, saneringstrajecten en meldingen en vergunningen. Ook coördineren en adviseren zij bij grote projecten. Zo ook in Dordrecht over de aanpak van IBC-locaties. Een van onze specialisten sprak hierover met het vakblad Bodem.

Samen de aanpak van IBC-locaties evalueren

Een IBC-locatie is een locatie waarvan de bodem is gesaneerd volgens het idee van isoleren, beheersen en controleren (IBC). De komende jaren wil de overheid de kosten verminderen op deze locaties. De gemeente Dordrecht is hier samen met OZHZ mee aan de slag gegaan. Zij onderzochten of het mogelijk was om het beheer van verontreinigde stoffen in de bodem op haar acht IBC-locaties te verkleinen. En dat lukt! Op twee locaties kan dit al in 2020 volledig worden beëindigd. Voor een aantal locaties is de verwachting dat dit binnen 5 jaar kan worden beëindigd. En voor de rest van de locaties ligt de verwachting binnen 10 jaar.

De rol van OZHZ

Experts van OZHZ zijn vanaf het begin betrokken bij dit project. Met de technische kennis van nu keken zij naar besluiten die in het verleden zijn gemaakt.

Meer weten over dit onderwerp? U kunt het hele artikel hieronder lezen.