Handhavingsweekend in Delta Noord: van vissen zonder vergunning tot snelheidsduivels

In het hemelvaartsweekend is altijd lekker druk op het water. Mensen zijn vrij en genieten van de buitenlucht. Mooi! Maar soms zijn de activiteiten schadelijk voor de natuur. Om te voorkomen dat recreanten en sportvissers beschermde dieren en planten in de Natura 2000 beschadigen, zijn er regels. In de praktijk worden deze regels vaak overtreden. Daarom organiseerde en coördineerde OZHZ, net als vorig jaar, een handhavingsweekend waaraan verschillende organisaties mee werkten. Bas, inspecteur Groen, neemt ons mee in de bevindingen.

Bas, dit was niet het eerste handhavingsweekend dat we organiseerden toch?

‘Nee klopt, we hebben dit al eerder gedaan. Samen met onze partners controleren we ieder jaar in en rondom de Natura 2000-gebieden. We hebben het dan over de Biesbosch, Oude Maas, Hollands Diep, Haringvliet, Krammer-Volkerak, Grevelingen, Duinen Goeree & Kwade hoek en Voornes Dui.’

Zo! Een flink aantal gebieden. Kwamen jullie veel overtredingen tegen?

‘Ondanks het slechte weer was het op sommige locaties erg druk met visboten. Hierdoor raakte het overvol op de trailerhellingen bij het recreatiegebied de Banaan, Numansdorp, Galathee en Middelharnis’, vertelt Bas. ‘We voerden samen met onze partners in totaal 629 controles uit. We gaven 43 waarschuwingen en maakten 26 processen-verbaal op. Dit is een voorlopig resultaat. Door het slechte weer merkten we wel dat er op zondag minder waterliefhebbers aanwezig waren dan voorgaande jaren.’

En over wat voor soort overtredingen hebben we het dan?

‘Dit ging bijvoorbeeld over het betreden van de afgesloten natuurgebieden. Verschillende sportvissers kregen een boete, omdat ze visten zonder vergunning of vispas, paling in hun bezit hadden, ze visten op een verboden plek of omdat we fuiken vonden daar waar dit niet mag. Dit gaan we later onderzoeken. Ook deelden we boetes uit vanwege varen met een te hoge snelheid, geen gebruik dodemansknop, geen registratie kenteken en verboden doorvaart.

Tot slot bood een restauranthouder zijn afval aan bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), wel zo makkelijk maar natuurlijk niet de bedoeling. Hierop volgt nog een bestuurlijk traject.’

‘Maar tijdens het weekend waren we niet alleen getuigen van overtredingen’, vertelt Bas verder. ‘Bij de pont van de Biesbosch, bij de Kop van ’t Land, ging het namelijk goed mis. Een automobilist reed zo het water in. Hierbij werd ter plaatse hulp geboden door het samengesteld team van het Parkschap, politie en OZHZ. Gelukkig kon de bestuurder zich snel in veiligheid stellen. De auto blokkeerde wel de pont, waardoor de pont een aantal uur niet beschikbaar was.’

Jeetje, jullie maakten tijdens dit weekend heel wat mee. Waarom is het voor jou belangrijk dat we dit werk doen?

Bas: ’tijdens het handhavingsweekend deelden toezichthouders niet alleen bekeuringen uit. We gebruikten ook de contacten met recreanten, sportvissers en overige gebruikers om uitleg te geven over de geldende regels. En om eventuele vragen te beantwoorden. Zo waren veel buitenlandse deelnemers van een roofvisevenement al aan het proefvissen op het Hollands Diep. We deelden flyers uit met de regels. Zo proberen we ook mensen verder te helpen en willen we voorkomen dat ze vaker in overtreding komen.

Ik vind het belangrijk dat we dit samen met de verschillende diensten en disciplines aanpakken. Het uitwisselen van kennis is hierbij van groot belang. Maar ook het elkaar weten te vinden en het delen van de terreinkennis.’

Hoe weten mensen wat wel en niet mag?

‘Wij deelden dit weekend dan flyers uit. En gaven zelf ook uitleg. Maar alle regels staan ook in de Wet natuurbescherming (Wnb). Wij houden in de gehele provincie Zuid-Holland toezicht op Natura 2000 gebieden. We controleren of deze wet wordt nageleefd’, sluit Bas af.

Samen zorgen voor de natuur en leefomgeving

Tijdens het handhavingsweekend werkte OZHZ samen met de politie eenheden infra Willemstad, Haringvliet en Spijkenisse, Zeehavenpolitie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap, Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Omgevingsdiensten Rud- Zeeland en Brabant Noord (SsiB).

Zo zorgen we er samen voor dat iedereen kan genieten van de mooie natuur, mens en dier.